Ekstremt billigt grov-foder på 60 øre pr. FE

Deltagerne i grovfodermatchen med det bedste økonomiske resultat laver ekstremt billigt grovfoder - på vidt forskellig måde

På den ene gård har de masser af folk, masser af maskiner og driver både maskinstation og foderforsyning ved siden af deres egen bedrift. På den anden er der et maskinfællesskab med en planteavler og kun de nødvendigste maskiner.

Alligevel kan begge gårde producere grovfoder til en pris på under 60 øre pr. foderenhed. Den pris er så lav, at den giver Team Nørgård med mange maskiner og Team Assendrup med maskinsamarbejde den grønne førertrøje for bedst økonomi i grovfodermatchen. Den lave pris på græshøstens foderenheder er også et velkomment indirekte tilskud til en lav mælkepris.

Men i det hele taget er grovfoderet billigt i år, viser den økonomiske opgørelse, som er en del af Grovfodermatchen.

Team Warming i Års ligger bare et par øre højere i omkostninger end de to hold, der har den bedste økonomi, mens fynske Bjørnemosegård ligger 10 øre højere for hver produceret foderenhed.

Til prisen skal lægges omkostninger til jordlejen. Er den f.eks. 4.000 kr. pr. hektar, betyder det, at der ved en høst på 10.000 FE pr. hektar skal lægges 40 øre til omkostningen ved at høste og oplagre en foderenhed.

Højt udbytte - lav pris

Det er et udbytte, som ligger meget højt, der er årsagen til, at hver foderenhed høstes så billigt.

Havde udbyttet i græs været 2.000 FE lavere pr. hektar end de 10.000, der er resultatet i år, havde det givet en pris der var 10 øre højere både hos team Nørgaard i Brørup med de mange maskiner, og hos team Assendrup på Sjælland med maskinsamarbejde med naboen.

Maskinsamarbejdet betyder, at der ikke er to maskiner på de to gårde, der dækker samme funktion.

"Vi går efter at udnytte den enkelte maskine mest muligt," siger driftsleder Kjeld Christensen, der kan se flere fordele ved samarbejdet.

"Vi har de fleste spidsbelastningsperioder på andre tidspunkter end planteavleren," fortsætter han.

På Nørgård råder de over alt udstyr selv. Maskinstationsarbejde for andre, et foderforsyningsselskab til to andre bedrifter og en høj grad af vedligehold af maskinerne sikrer alligevel, at gårdens grovfoder kan høstes til en lav pris.

Majshøsten i gang

Næste afsnit af Grovfodermatchen er allerede begyndt. På Bjørnemosegård har det givet anledning til overvejelser:

"Vi har set på lagersituationen i de tre store plansiloer. Den ene er helt fuld med majs 2008, hvilket svarer til ca. et halvt års forbrug. I den anden har vi to tredjedele af 1. slæt græs 2009, mens der i den sidste er en rest med en meter græs og to meter majs, som næsten når at blive brugt til 1. oktober. Vi besluttede at jævne græsset ud og lægge ca. 17-20 hektar majs ind ovenpå, samt at fylde den anden silo (ca. 25 hektar), i alt 45 hektar majs til helsæd.

Lageret af kolbemajs fra sidste år gør, at der kun skal høstes 5 hektar kolbemajs. På den måde er der majs til et år, og kolbemajs til næsten lige så lang tid. Det betyder, at der er et overskud af majs på 11-14 hektar, der ikke er lagerplads til," lyder beretningen fra fynboerne.

Læs også www.grovfodermatchen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle