Ellemann effektiviserer behandlingen af miljøsager

Miljøminister Karen Ellemann afsætter 25 mio. kr. til en taskforce, der skal fjerne sagspuklen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Ingen skal vente i årevis på en afgørelse. Derfor er miljøminister Karen Ellemann (V) nu klar med en række initiativer som led i regeringens vækstpakke, der skal effektivisere sagsbehandlingen på miljøområdet.

Med 25 mio. kr. i ryggen skal en midlertidig taskforce nu på halvandet år færdigbehandle puklen af gamle klagesager på husdyrområdet.

Nedsættelsen af en midlertidig taskforce er netop det, et ekspertudvalg har anbefalet regeringen for at få afkortet sagsbehandlingstiden.

»Virksomheder må i dag ofte sætte nye investeringsplaner på standby, fordi sagsbehandlingen i Natur- og Miljøklagenævnet tager for lang tid. Men det er ikke rimeligt, at man skal vente i årevis på en afgørelse. Derfor nedsætter jeg nu en taskforce, der skal få bugt med puklen af gamle klagesager på husdyrområdet. Samtidig giver vi nævnet mulighed for at fokusere sin indsats, så nævnet kan afvise småsager uden betydning for natur og miljø,« siger Karen Ellemann i en pressemeddelelse.

To initiativer

Klagesagsbehandlingen effektiviseres med følgende to initiativer:

25 mio. kr. til nedsættelsen af en midlertidig taskforce, der skal færdigbehandle puklen af gamle klagesager på husdyrområdet.

Natur- og Miljøklagenævnet får mulighed for at afvise sager af uvæsentlig betydning for natur og miljø og fokusere sagsbehandlingen til de punkter, der reelt klages over.

Initiativerne er nogle af de væsentligste anbefalinger fra et eksternt ekspertudvalg, som netop har afrapporteret til miljøministeren, og som generelt er blevet modtaget med bred opbakning fra både landmænd og grønne organisationer.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle