En fjerdedel af lerjorden er sået færdig

Efterhånden er også mange lerjorder tjenlige. I alt er op mod halvdelen af vårsædsarealet tilsået, mens der er store regionale forskelle i behovet for omsåning.

Mens der i sidste uge kun kunne sås på de helt lette jordtyper, er der med det perfekte såvejr nu efterhånden også godt gang i forårssåningen på lerjorden. Vurderingerne for landet som helhed lyder, at omkring 25 procent af lerjorden vil være tilsået med udgangen af denne uge.

»I forårspløjede marker er der nu fuld gang i såningen,« siger planteavlskonsulent Michael Wang Lønbæk fra fynske Centrovice.

Der meldes også om såning af de tungere jorder i både Jylland, på Sjælland og sydhavsøerne. Flere konsulenter maner dog til besindighed og pointerer, at ler- og lavbundsjorder skal være tjenlig, inden der køres på den.

»Mange efterårs- og vinterpløjede marker er fugtige, og her skrider såningen kun langsomt frem. På trods af det fremskredne tidspunkt er det vigtigt at vente, til man kan færdes på jorden uden at lave skader,« siger Michael Lønbæk som pointerer, at vårsæd er særligt følsom over for varige strukturskader.

Halvvejs

For landet som helhed er op mod halvdelen af vårbyggen og havren ved at være i jorden, men der er stadig store regionale forskelle. I det midt-, vest- og sydjyske er man ikke overraskende længst fremme, og specielt på Viborg-egnen er der fart over feltet.

Ulla Plauborg, LandboMidtØst, vurderer, at 70 procent af vårsædsarealet bliver tilsået alene i denne uge.

Landmændene i landets randområder har i disse uger den største gavn af en stor tålmodighed, idet jorden stadig er meget fugtig. På Bornholm er der indtil nu sået cirka 15 procent, mens tallet i Nordjylland kun er fem.

Regional udvintring

Grundet udvintring af især vinterhvede spår Poul Olesen, LandboNord, at vårbygarealet i Nordjylland kan ende med at være dobbelt så stort som sidste år. Særligt i den østlige halvdel af Vendsyssel er der massiv udvintring og dermed behov for omsåning. Også på det sydlige Lolland er der massive udvintringsproblemer:

»Ingen vinterhvede står rigtig godt på sydhavsøerne, men omsåning er primært aktuelt på Lolland. Jeg tror, det ender med et stort areal, måske får vi 30 procent mere vårbyg, end vi plejer,« siger planteavlschef Claus Nørregård, DL Syd.

I resten af landet vurderes udvintringen at være mere moderat, og den ligger i størrelsesordenen fem til ti procent. Der er store lokale forskelle, og problemerne ses hovedsageligt i meget kuperet terræn og langs læhegn og skove, hvor der har ligget store mængder sne. I Jylland kan det være aktuelt at omså hele marker, mens det på øerne oftest er i markernes yderste 10-15 meter.

Læs mere

om udvintring og omsåning i Agro side 20

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle