Energiforbruget skal ned på minimum

Jesper Andersen vil gøre hele Sjællands Odde selvforsynende med energi.

Jesper Andersen har altid været optaget af ideen om at være selvforsynende med energi og satte allerede i 1981 en vindmølle op sammen med sin far, Svend.

Møllen blev grundigt renoveret for ti år siden og står stadig og snurrer - synlig for alle færgegæsterne, der haster til og fra havnen på Sjællands Odde.

Bedriften på Birkemosegård, som Jesper Andersen og hans kone, Kung, nu driver, har fortsat lavt energiforbrug og energiproduktion i fokus. Så det var naturligt for dem at gå med i økologirådgivningens klimaprojekt sidste år og få målt bedriftens klimabelastning og især mulighederne for at nedsætte den.

Energiproduktion

Målingerne er stadig på forsøgsstadiet. I år skulle udbyttemåling af effekten af efter- og mellemafgrøder have været sat i gang, men det blev forpurret af det dårlige høstvejr. I stedet kom høsten her som så mange andre steder til at handle om at redde, hvad reddes kunne. Jesper Andersen har dog en god fornemmelse af, at han kan spare på jordbehandlingen og vinde ved at arbejde konsekvent med mellem- og efterafgrøder.

Hans bestræbelser på at bruge så lidt energi som muligt spænder vidt. Stuehuset er - naturligvis - forsynet med varmepumpe, og i markdriften arbejdes med at vælge bælgplanter til mellem- og efterafgrøderne som rød- og hvidkløver, kællingetand med henblik på at gøde jorden og holde ukrudtet i ave.

"Jeg mener, der grundlæggende er alt for meget flytten rundt med ting," siger Jesper Andersen. Som eksempel nævner han de mange træer og grene, der køres væk fra oddens sommerhusgrunde og ender som træflis længere nede på Sjælland.

"Jeg drømmer om, at det i stedet kunne bruges i et lokalt biogasanlæg, hvor landbrug og husholdninger også leverer råvaren. Kombineret med de gode muligheder for at lave vindenergi mener jeg, vi har fantastiske muligheder for energiproduktion her på odden," forklarer han.

Omlagt i 1968

Birkemosegård var et af de første biodynamiske landbrug, som blev omlagt i Danmark i nyere tid. Det skete i 1968, men det betød ikke voldsomme ændringer i bedriften, der den gang var på 35 røde køer på 13 hektar.

Jesper Andersen og hans kone er fjerde generation på gården. Gården drives nu med kødkvæg, grøntsagsproduktion, gårdbutik og direkte levering til forbrugere til Storkøbenhavn.

Fakta

De seneste fem år har omsætningsfremgangen årligt været på ti procent.

I 2011 kommer omsætningen op på fire mio. kr.

Der er syv ansatte.

40 procent af det i alt 800 hektar landbrugsareal på Odden dyrkes i dag økologisk.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle