Enzymprodukt er uden effekt til slagtesvin

Slagtesvinefoder med højt hvedeindhold blev tilsat enzymproduktet Ronozyme. Afprøvning viste ingen sikker effekt.

Det koster omkring 60 øre pr. 100 kg foder at tilsætte 20 gram Ronozyme, men en nylig afsluttet afprøvning kunne ikke påvise nogen sikker forskel i effektiviteten målt som tilvækst, foderforbrug og kødprocent.

"Produktionsværdien var ens for forsøgsholdet og for kontrolholdet, så på den baggrund kan vi ikke anbefale at tilsætte Ronozyme til slagtesvinefoderet," siger projektleder Dorthe K. Rasmussen, Dansk Svineproduktion.

Ronozyme er et produkt, der blandt andet indeholder enzymet xylanase. Xylanase har i tidligere afprøvninger vist at kunne forbedre foderudnyttelsen med cirka tre procent og øge den daglige tilvækst med omkring en procent.

Lavere enzymaktivitet

I den aktuelle afprøvning viste analyser af foderet, at enzymaktiviteten var lidt lavere end forventet.

"Analyser af forsøgsfoderet viste i gennemsnit en enzymaktivitet på 149 FXU/g foder mod forventet 200 FXU/g foder," fortæller Dorthe K. Rasmussen. FXU er en betegnelse for enzymaktivitet.

Hun tilføjer, at det lavere niveau kan have været medvirkende til, at afprøvningen ikke viste nogen sikker forskel.

Ronozyme blev tilsat forsøgsfoderet før pelleteringsprocessen. Under pelleteringen kommer temperaturen i foderet op på mellem 84 og 92 grader. Der var dog ingen tæt sammenhæng mellem temperaturen under pelleteringen og den enzymaktivitet, man efterfølgende kunne genfinde i forsøgsfoderet.

mot@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle