ER de der, giver det ballade

Fluegener har kun ført til to kommunale indskærpelser i 2016. Fluebekæmpelse er en meget vigtig del af vores virke, siger Kopenhagen Fur.

Danske landmænd er overvejende gode til at bekæmpe fluer. Det viser et udtræk fra Digital MiljøAdministration, Miljøstyrelsens databank over tilsynsrapporter og indskærpelser.

Den almindelige og den lille stueflue er to af de mest almindelige typer fluer i Danmark. De findes tit ved madaffald, gødning fra husdyr og meget andet, De er ikke kun irriterende, de er også uhygiejniske - og for stor forekomst af dem kan give klager fra naboerne, hvilket udløser et besøg fra kommunens miljøtilsyn.

Især nabogener er noget, der har været meget tale om - men faktum er, at det ikke ser særligt skidt ud. I 2016 har der nemlig kun været indskærpelser på to landbrug.

Minkfarmene anklages specielt ofte for at være arnested for fluer - men spørger man Kopenhagen Fur, er tallet ikke overraskende.

»Fluebekæmpelse er en vigtig del af pelsdyravlerens virke,« siger Henrik Bækgaard, Konsulent og Fagkoordinator hos Kopenhagen Fur.

Han mener særligt, at der er sket et paradigmeskift.

»Vores medlemmer er altid lydhør overfor input til, hvordan man kan gøre fluebekæmpelsen smartere,« siger Henrik Bækgaard. »De kommunale tilsynsmyndigheder er blevet bedre til at tage dialogen om, hvordan det her bliver gjort bedst muligt.«

Rengøring, rengøring, rengøring

Især forebyggelsen er vigtig, hvis man vil holde fluer væk fra ejendommen. Når de først er der, kommer der næsten altid ballade.

Kun en femtedel af de fluer, der er i en stald, kan typisk ses - de resterende 80 pct. er larver og æg. Derfor bliver der et større arbejde, hvis der først er mange fluer til stede.

Derfor er grundig rengøring utrolig vigtigt - specielt i de varme perioder på året. Henrik Bækgaard mener, at rengøring er det vigtigste.

»Rengøring er simpelthen alfa og omega i den anledning. Gør man ordenligt rent, er man godt på vej,« siger han. Mortel Helholm er biolog i Mortalin Skadedyrsbekæmpelse, og han er enig.

»Jo oftere man gør rent, jo bedre.«

Lovkrav er ikke nok

Det er et lovkrav for pelsdyrfarme, at der skal renses i, under og omkring burene en gang om ugen i sommerhalvåret. Ifølge Henrik Bækgaard er det nok - en flues livscyklus er fire uger, så én rengøring om ugen gør mulighederne for overlevelse meget små. Kopenhagen Fur har også en handlingsplan, som de deler ud til deres medlemmer.

Kopenhagen Fur anbefaler blandt andet, at man fører logbog over udmugning, spreder kalk, og hænger fluesnore i hallen.

Faktaboks

Stuefluen - lille dyr, stor irritation

  • Stuefluen er for de fleste danskere en konstant plage i de varme sommermåneder, hvor den farer på lort og grillbøffer med lige stor entusiasme.
  • I landbruget kan flere slags fluer både stresse malkekvæg, irritere medarbejdere og genere naboer - hvilket i sidste tilfælde kan resultere i et kontrolbesøg fra kommunen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle