Er det et realistisk udspil fra VKO?

Ja, for nu er vi i den fantastiske situation, at det er en samlet blå blok, der vil hjælpe os til mere kvælstof og bedre rammebetingelser. Det giver god mening og er sund fornuft både for landmandens bundlinje og samfundet, at vi får skabt grundlag for mere produktion og flere arbejdspladser.

? Hvad med miljøet og dyrevelfærden?

»Der er ikke lagt op til ændringer af reglerne for dyrevelfærd, så den kritik forstår jeg ikke. Med hensyn til miljøet er de tre partiers forslag også uproblematisk. Der er god plads til at give mere kvælstof, selv når man lægger tal fra Århus Universitet til grund.

? VKO har 16 forslag - hvad er det bedste?

Det helt afgørende er udfasningen af den nationale kvælstofkvote og den politisk bestemte undergødskning. Men det er også et kæmpe fremskridt, at alle borgerlige partier vil hæve antal dyreenheder pr. hektar fra 1,4 til 1,7.

? Er der andre vigtige elementer?

Ja, vi synes også, det er en rigtig god idé at de penge, der overføres fra den direkte støtte til landdistriktsområder, reserveres til den målrettede regulering. Også forslaget om at lempe kravene til landbrug i nærheden af ammoniakfølsom natur er noget, vi er meget glade for. Den problemstilling er en alvorlig hindring for mange husdyrproducenter, der står til revurdering eller skal have en miljøgodkendelse. Rigtig mange er i klemme netop nu.

? Vil EU tillade, at forslagene gennemføres?

EU-reglerne er ingen hindring og har aldrig været det - hverken når det gælder i forhold til Nitratdirektivet eller EUs Vandrammedirektiv. Problemet har hele tiden været den danske måde at implementere EU-reglerne på. Der er mange måder at gøre tingene på.

? Bliver det her til noget?

Det tror jeg afgjort på. Men vi skal nok ud over et valg først. Selvom jeg da kunne ønske, at de borgerlige partier kunne overbevise regeringen om, at det her er sund fornuft, som vil kunne gennemføres allerede nu, uden at det koster en krone på finansloven.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle