Er du egnet til økologisk drift?

Danske landmænd kan i dag få et gratis fastholdelses- og omlægningstjek til økologi af økologikonsulenterne under DLBR. Bag projektet ”Fastholdelses- og omlægningstjek med lokal forankring” står teamleder Jette Riis i afdelingen Økologi i Seges. Initiativet følger godt op, at der er boom i salget af danske økologiske varer både til hjemmemarkedet og til eksportmarkedet. Læs mere på www.omlægningstjek.dk.

Økologisk arealtilskud – søg senest 21. april

Økologitilskuddet har fra i år fået flere nye muligheder for ekstra tillæg til frugt og bær samt nedsat N-tilførsel. Tilskuddet bliver igen med femårige bindingsperioder, men i forhold til tidligere ordninger er de meget mere fleksible. Hvis man sælger eller bortforpagter jord, eller en forpagtning ophører, er det muligt at komme ud af tilsagnet uden at skulle betale penge tilbage. Det fortæller Landskonsulent Birgit Ingvorsen, Seges. Økologisk arealtilskud søges i fællesskemaet senest 21. april både for udbetaling i 2015 og 2016. De grundlæggende krav til arealer og bedrifter følger grundbetalingen. Græsarealer skal dog altid udnyttes til slæt eller afgræsning. De særlige muligheder for at have grøngødning på økologiske marker, og for at bekæmpe ukrudt med sommerbrak, fortsætter også.

Økologer sætter nyt avlsmål for søer

Økologiske svineproducenter vil sammen med forskere sætte et nyt avlsmål for økologiske søer. Det skal ske i forskningsprojektet VIPiglets, som bl.a. klarlægger, hvilke egenskaber der er størst behov for at prioritere i den økologiske produktion. I dag dør hver tredje økologiske pattegris før fravænning, fordi hver so føder flere grise, end den kan passe, og fordi grisene ikke er robuste nok. Den høje dødelighed er et problem for dyrevelfærden og en barriere for højere vækstrater i økologisk svineproduktion. Den hurtigste vej til forbedring af det genetiske potentiale i søerne er at finde en ny race eller linje, som passer til behovet. En mere langsigtet løsning er at udvikle en selvstændig økologisk so-linje tilpasset det nye økologiske avlsmål.

Vand virker mod æbleskurv

Vanding på strategiske tidspunkter i foråret kan forebygge skurv i æbler. Det viser nye forsøg i GUDP-projektet ProtecFruit. Man kan snyde svampen ved at vande jordoverfladen på tørre tidspunkter i foråret, så sporerne fra de gamle blade slynges ud. De slynges imidlertid op i et tørt træ i en tør periode, og derfor dør sporerne uden at inficere. Når det så regner, er puljen af modne sporer reduceret så meget, at risikoen for alvorlige skurveangreb er minimeret. Det rette vandingstidpunkt afgøres ud fra mængden af modne sporer (skurvvarslingsprogrammet Rimpro).

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle