Er du mælke-producent om 10 år?

På stormødet i Agerskov 24. august stod det klart, at en vending i mælkeprisen ikke står lige for. Måske er der i stedet en reel risiko for yderligere prisfald. Det er ikke velkomment, for det kan næsten ikke lade sig gøre at tjene penge på mælkeproduktion lige nu. Siden Agerskov har Dansk Kvæg leveret et prisskøn, som sætter tal på ordene. Mælkeafregningen bliver 203 øre igen i 2010, og stiger kun en smule i 2011.

Med den mælkepris bliver 2010 og 2011 også meget svære år - selv om rente- og foderudgifter falder. Og denne gang er der ingen jordprisstigninger at læne sig op ad - tværtimod. På kort sigt kan den enkelte mælkeproducent næsten kun øge produktiviteten til skade for markedsbalance og superafgift. Der er ingen nemme beslutninger tilbage.

Kvoteprisen på 1,11 kr. var et exit-signal. Den høje pris skyldes primært udsigten til superafgift i år, og det er stadig hovedscenariet. Til gengæld bør mælkeprisen få betydning for kvoteudnyttelsen næste år. Derfor holder kvoten nok prisen i november - mindst - men derefter må vi forvente, at den falder drastisk. Hvis det passer, er der et enkelt skud i bøssen, hvis du skal af med kvoten.

Medmindre du benhårdt satser på at være mælkeproducent om10 år, er det derfor nu og her, du skal tage strategien op til eftersyn. Regnestykket der skal laves er følgende: Givet prognosen for mælkeafregning og kvotepris, hvor lang tid med normal produktionsøkonomi skal der så til, før egenkapitalen er tilbage, hvor den er i dag? Bemærk, at egenkapital er det aktuelle og reelle niveau, ikke det der stod i regnskabet. Og normal produktionsøkonomi indebærer også normale renter.

Du skal vurdere kritisk, om du undervejs i forløbet kommer så tæt på ingen egenkapital, at du mister kontrollen med gården. Og du skal sørge for en tæt dialog med dine kreditgivere, så din likviditet er sikret. Den værst tænkelige situation er den, hvor du ikke længere selv kan styre processen.

Hvis konklusionen bliver ophør af produktion, skal der handles hurtigt. Både for at minimere det løbende tab, og for at udnytte vinduet i kvoteprisen bedst muligt. Nedlæggelse af mælkeproduktionen behøver ikke at medføre, at gården sælges. Mange har med fordel afviklet køerne og slået sig på planteavl og lønarbejde. Det kan være en udmærket model, især på et marked hvor ejendomspriserne er så usikre som nu.

På lidt længere sigt tror vi fortsat på mælkecykler, og dermed også lange perioder med god indtjening til mælkeproducenterne. OECD taler endda for, at mejeriprodukter er blandt de landbrugsprodukter, der skal stige mest i pris. Udfordringen er tidshorisonten for din karriere, og om likviditeten holder.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle