Er du tilfreds med forslaget til finanslov?

Spørgsmål til Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

Regeringen har sendt nogle meget klare signaler i forslaget: Man finder penge til de helt tunge områder, såsom sundhed, og til landbrug og yderområder. Det er meget positivt.

Hvor meget betyder 300 mio. kr. til landbrugspakken?

Fire gange 75 mio. kr. ændrer ikke verden, det er klart. Men igen: Det er et klart signal om, at man vil gennemføre det, man har sat i gang på landbrugs- og fødevareområdet. Det ligger i klar forlængelse af, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen allerede har taget en række initiativer til at lempe på rammebetingelserne for vores erhverv. Med fjernelsen af de obligatoriske randzoner, med lovforslaget, der skal bane vej for nye gødskningsregler, og for tilbagerulningen af forbuddet mod at gødske og sprøjte § 3-beskyttede landbrugsarealer. Regeringen viser, at den vil landbruget og landdistrikterne.

Der er afsat 150 mio. til vandmiljøet?

Ja, og for både de 75 mio. gange fire og for de 150 mio. kr. gælder, at pengene ikke er udmøntet, men at der er masser af opgaver, der trænger sig på. De bør først og fremmest gå til arbejdet med at få en ny miljøregulering, så vi kan tjene flere penge. Men samtidig skal vi selvfølgelig drive landbrug med acceptable påvirkninger af vores omgivelser. Der skal være plads til målrettede tiltag dér, hvor der er behov for det. Vi skal også have gang i flere målinger og kortlægninger af miljøtilstanden, så vi ikke reguleres på baggrund af luftige modelberegninger.

Hvad vil du ellers fremhæve?

Jeg er rigtig glad for, at regeringen har lyttet til erhvervslivets argumenter og nu fjerner de vanvittigt skadelige NOx-afgifter. De er udtryk for en forskruet tankegang om, at man bare kan pålægge erhvervslivet omkostninger uden tanke for, at det forringer konkurrencen for vores virksomheder. Nu mangler vi kun at få afviklet den lige så skadelige PSO-afgift.

Interesserer det landmændene?

Det bør det. Det, der gavner virksomhederne, gavner landmændene!

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle