Er enkornssåning fremtiden?

Gefion har lavet forsøg med enkornssåning. De viser, at enkornssåning ikke har givet mulighed for at spare udsæd og næppe genererer merværdi.

Ud fra et teoretisk synspunkt må det være en fordel, at planterne fordeles jævnt på arealet, så alle får lige megen udviklingsplads. Nu er det jo ikke alt, som virker logisk og korrekt ved skrivebordet som giver samme resultat ude i marken. Derfor er det – som altid – vigtigt at få teorierne afprøvet i forsøg.

Derfor er det også vigtigt at få undersøgt, om ensartet plantefordeling i for eksempel vintersæden udmønter sig i et højere udbytteniveau og/eller sparede udsædsomkostninger, eller om det bare er nyt, spændende og ser godt ud.

Såmaskine-fabrikanterne arbejder også i denne retning. Således har Horsch præsenteret den første enkorns-såmaskine til praksis, ligesom Vädersted har haft den nye teknik på årets Agritecnica. Teknikken er således ved at være klar til praksis. Men giver den merværdi på bedriften?

I Gefion startede vi en indledende afprøvning af enkorns-såning i 2014 og videreførte det i 2015. Forsøgene blev anlagt i hybrid-vinterbyg og vinterhvede.

Fin enkornssåning

Enkornssåmaskine er udlånt fra Højbakkegård og udfører en fin enkornssåning. Optællinger viste, at plantefordelingen havde en variationskoefficient på 36. Til sammenligning ligger enkornssåmaskiner til roer og majs på variationskoefficienter på 20-30. Almindelig radsåning i forsøgene gav en variation på 91 i hvede.

I tabellen ses resultaterne af de to vinterhvede-forsøg udført i sorten Mariboss. Forsøgene blev sået 19. september og passet optimalt med planteværn. I afprøvningen indgik også reducerede plantetal ud fra en antagelse om, at enkorns-såning måske giver den største fordel, hvis plantetallet er lavt.

Sparer ikke udsæd

Enkornssåning har ikke givet mulighed for at spare udsæd, og uanset plantetal er der ikke forskel i udbyttet efter enkornssåning og radsåning. I gennemsnit af alle plantetal har radsåning givet 109,6 hkg pr. hektar, mens enkornssåningen har givet 110,4 hkg pr. hektar. Bemærk, at LSD-værdien er 2,1 hkg pr. hektar. Bemærk også, at 100 planter pr. kvadratmeter (cirka 50-55 kg udsæd) har givet et meget højt udbytte, og at det har kunnet fastholde 90-95 procent af det højeste netto-udbytte.

Faktaboks

Enkornssåning

  • Efter to års afprøvning i Gefion-regi i hvede og vinterbyg tyder det ikke på, at enkornssåning giver mulighed for at spare på udsæden eller giver et grundliggende merudbytte i forhold til radsåning. 
  • På det foreliggende grundlag kan vi ikke anbefale investering i udstyr til enkornssåning. Selvom det er nyt og spændende, skal det jo også levere merværdi.
  • Forsøgene fortsætter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle