Er oversvømmelser et voksende problem?

Klimaforandringer, flere befæstede arealer og dårligt vedligeholdte vandløb har gjort, at det mange steder er blevet sværere og mere usikkert at dyrke jorden. Et udvalg med Henrik Høegh som formand kom tirsdag med anbefalinger til at løse en række af de aktuelle udfordringer med afvanding.

Der er mange interesser

Der er nogle lodsejere ved vandløb, som oplever, at deres arealer bliver sværere og sværere at færdes på. Vi presser på hos kommunerne for at sørge for, at der bliver vedligeholdt ordenligt. Jeg ved godt, at det er en svær opgave, fordi der er interesser i begge retninger, men Folketinget kunne hjælpe os gevaldigt, hvis de ikke sidestillede vandløbsloven og miljømålsloven.

Claus Clausen, formand for LandboLimfjord.

Kommunen er ved at få øjnene op

Ja, vi arbejder sammen med kommunen om problemerne langs Kongeåen. Sådan noget som pumper kan være lang tid undervejs - der er jo en regning, der skal betales. Men det er en god proces, hvor kommunen spiller med. De er ved at finde ud af, at huse og beboelser også kommer til at stå under vand i fremtiden. Vi har sat en gruppe sammen bestående af os, Kystdirektoratet, kommunen og Miljøstyrelsen, hvor vi kigger på både den korte og lange bane.

Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening.

Vandløb er lige så vigtige som motorveje

Det er helt klart et stigende problem, og for både foreningen og medlemmerne er det en evig kamp. Vi gør alt fra almindelig interessevaretagelse til retshjælp, og så stiller vi en masse ressourcer til rådighed for vandrådene. Faktisk har vi to ansatte i erhvervspolitisk afdeling, som næsten kun arbejder med afvanding. Vandløbene er jo vores infrastruktur, og de skal udbygges på samme måde, som vi udbygger motorveje og jernbaner.

Torben Hansen, formand for Gefion

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle