Et A-hold og et B-hold?

Den positive noteringsudvikling fortsætter. I denne uge brød slagteriselskaberne den ellers efterhånden faste tradition om stigninger på 20 øre, og lod noteringen stige med hele 30 øre pr. kg.

Slagterierne herhjemme melder da også om en fortsat forbedret markedssituation, hvor ferske skinker de seneste uger er handlet til stigende prisniveau i Europa. Nakker og kamme afsættes ligeledes til stigende prisniveau, mens bove og produktionskød indtil videre handles til uforandret niveau. En fortsat pæn afsætning til lande uden for Europa lægger fortsat en god bund under priserne og er medvirkende til, at noteringen er steget de seneste uger.

Fortsat svækkelse af euroen

De store økonomiske problemer i flere europæiske lande fortsætter med at udvikle sig, hvilket fører til en fortsat svækkelse af euroen. De massive gældsproblemer i Grækenland og andre EU-lande vil, som omtalt i tidligere tendensartikler, lægge en dæmper på efterspørgslen i Europa, som det ellers var håbet skulle stige, i takt med at den verdensomspændende økonomiske krise aftager. Men her og nu gavner den svækkede euro eksporten af bl.a. svinekød ud af EU.

At europæisk og dansk svinekød har fået forbedret konkurrenceevnen over for amerikansk svinekød fremgår også af de seneste tal for Japans import af svinekød. Tal for første kvartal i år viser, at for første gang i mange år har amerikansk svinekød tabt markedsandele i Japan, fra 44 pct. i januar kvartal sidste år til 39 pct. i januar kvartal i år, mens Danmark har øget sin markedsandel fra 14 til 17 pct. Den pæne stigning i den danske eksport til Japan er formentlig også en følge af, at de danske slagteriselskaber gennem et stykke tid har fokuseret og intensiveret indsatsen over for de japanske kunder.

Løsgående søer i EU fra 2013

På hjemlig grund havde Dagbladet Børsen i sidste uge en artikel om, at svineproducenterne herhjemme er bagud med at få ændret staldforholdene, så de lever op til nye EU-regler fra 2013 med krav om løsgående søer. Ifølge artiklen, der er baseret på en spørgeundersøgelse fra Landsforeningen af Danske Svineproducenter, er det kun 55-60 pct. af søerne, der er i løsdrift. Hidtil har man troet, at forholdene var på plads for mere end 70 pct. af de danske søer. Uanset hvad tallet er, bliver dansk svineproduktion forhåbentlig 100 pct. klar til de nye regler fra 2013.

Ved seneste møde i Copas svinekødsgruppe pressede en række lande på for at opfordre EU-Kommissionen til at udskyde de nye regler. Kun Danmark stemte imod på mødet, men hverken Sverige, Storbritannien eller Holland, der alle menes at være modstandere af en udsættelse, var dog ikke til stede ved mødet. Det forventes imidlertid ikke, at EU-Kommissionen (med støtte fra Europa-Parlamentet) er indstillet på at give nogen former for udsættelse af de nye regler, der efter planen træder i kraft 1. januar 2013. Omvendt er det også vanskeligt at forestille sig, at EU og de enkelte medlemslande går ud og lukker en stor del af EU¿s svineproduktioner.

A-hold og B-hold?

Konsekvensen kan blive, at svineproducenterne i EU fra 1. januar 2013 opdeles i et A-hold, der lever op til reglerne, og et B-hold, der ikke følger reglerne.

Det er nærliggende at antage, at de magtfulde europæiske supermarkedskæder vil tage de nye regler til sig, og kun vil forhandle svinekød der lever op til reglerne. Dermed bliver det europæiske svinekødsmarked delt op i A-svinekød, som kæderne gerne vil forhandle, og B-svinekød, som de ikke vil røre ved, og som derfor bliver handlet til lavere prisniveau. Forhåbentlig og forventeligt vil det danske svinekød være på A-holdet.

Men endnu er alt dette kun spekulationer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle