Et tidligt fokus har øget antallet af svineelever på Bygholm markant

Bygholm Landbrugsskole har i dette skoleår cirka halvdelen af landets svineelever. Midlerne er tidlig indsats i grundforløbet, gode staldpraktikforløb og senest en stald ved skolen, som eleverne flokkes om.

Efter en længere periode med et faldende antal elever, der søger mod svinelinjen på Bygholm Landbrugsskole, tyder de to seneste hold på 2. hovedforløb lovende for den østjyske skole.

Ifølge forstander Erik Kallehave Kristensen udgør skolens nuværende antal svineelever på 2. hovedforløb cirka halvdelen af landets svineelever. En række forhold spiller ind på den positive tendens med flere elever.

»Først og fremmest har vi dygtige lærere og er kendt for høj faglighed, men skolen arbejder også på at fange de unges opmærksomhed tidligt. Vi har senest haft 80 unge mellem 12 og 17 år på vores årlige Farmercamp, hvor de unge hen over en uge stifter bekendtskab med grise og blandt andet er ude hos nogle svineproducenter«, forklarer han.

Svinelærerne Anna Bech og Peter Munk Nielsen peger samstemmende på en ny tilgang som baggrunden for flere svineelever.

»Vi har i flere år haft stærkt fokus på, at vi skal vende udviklingen med få elever i klasserne. De har været i staldpraktik, og vi har været gjort meget ud af at snakke deres oplevelser igennem sammen med dem og samtidig fortælle, at det, de har oplevet, kan være anderledes på andre svinegårde. Samtidig har vi gjort meget ud af at tage grundforløbs-eleverne på ture ud til nogle gode svinestalde«, siger de.

Egen gård går en forskel

På facilitetssiden er der også sket en opgradering, som har styrket læringen om svin og givet større engagement blandt eleverne.

For halvandet år siden valgte skolen igen at starte sit skolelandbrug, som i mange år havde været forpagtet ud. Gården er beliggende i umiddelbar forbindelse af skolen og rummer blandt andet grise på friland og nogle søer.

»Vi oplever stor interesse for stalden hos eleverne. I dag er det langt fra alle elever, der kommer fra en gård, og de har dermed mulighed for at få et indblik i staldarbejdet ved skolen. Grundforløbselever kan finde på at gå over i stalden tidligt om morgenen, og eleverne går også derover efter skole. Da vi havde faringer skiftedes eleverne til at holde vagt«, fortæller Anna Bech, der satser på, at skolen over tid får opskaleret svinestalden, så de nuværende farestier bliver suppleret med andre staldafsnit, så eleverne også kan prøve kræfter med løbninger.

Faktaboks

3 veje til flere svineelever:

  1. Tidlig opfølgning: For svinelærerne har det i flere år været et stærkt fokus at følge op på de oplevelser og erfaringer, som eleverne har fået, når de har været i praktik. Desuden har det været obligatorisk i rigtig mange år på skolen, at elever på grundforløbet kommer i staldpraktik - både på kvæggårde og på svinegårde.
  2. Egen stald: I mange år har Bygholm forpagtet sin gård ud, der er nærmeste nabo til landbrugsskolen, men for halvandet år siden har skolen igen drevet gården med bl.a. egen farestald.
  3. Ny strategi: Selv om Bygholm Landbrugsskole på det seneste har fået flere elever, der vælger svin, ruller skolen snart en ny pr-strategi ud, der gerne skal resultere i flere elever på skolen og dermed også flere svineelever. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle