EU-miljøpris til gylle-forsuring

EUs miljøpris, som uddeles af Ingeniørforeningen, tilfalder i år det Grundfos-ejede Infarm, der i de seneste fem år har arbejdet med forsuring af gylle som en del af løsningen på landbrugets miljøproblemer.

»En åbenlys anerkendelse af, at de miljømæssige problemstillinger i landbruget kan og skal løses!« sagde direktør for Infarm Allan Skovgaard, da han takkede for prisen. I Danmark produceres der en kubikmeter gylle i sekundet, og det er denne mængde, som Infarm med sin proces vil gøre til et mere værdifuldt råstof. Samtidig reducerer forsuringen udledningen af drivhusgasser i form af lattergas og metangas. Alene den ene procent af den danske gylle, der behandles af anlæg fra Infarm, reducerer udledningen af drivhusgasser svarende til 20.000 ton CO2 om året.

Der er 125 af Infarms anlæg i drift i Danmark.

»Med de rigtige miljøpolitiske initiativer kan vores miljøteknologi bidrage markant til reduktionen af Danmarks miljø- og klimabelastning,« fastslog Allan Skovgaard, da han takkede for prisen tirsdag formiddag.

Fem års udfordringer

Det er fem år siden, Grundfos gik ind som aktionær i det daværende Staring Miljø med den hensigt at gøre noget ved de stigende miljøproblemer.

Undervejs er firmaet blevet mødt med en vis skepsis, som Infarm-direktør Allan Skovgaard i sin takketale kaldte »forståelig« i betragtning af, at teknikken var lige så ny som den lovgivning der gør den til en vigtig løsning.

For Infarm betyder den nye anerkendelse, at eksport bliver en mere nærliggende mulighed. Perspektiverne er betragtelige, sagde Allan Skovgaard, når man tænker på den harmonisering der sker inden for den europæiske miljølovgivning.

Vil separere gylle

Næste trin for Infarm bliver at separere gylle og reducerer lugt fra svineproduktionen. Løsningen kaldes Smellfighter.

Samtidig arbejder virksomheden med at anvende den forsurede gylle som grundlag for fremstilling af biogas.

»Vi, vores kolleger i biogasbranchen og lovgiverne må sikre, at der er robuste og anvendelige helhedsløsninger, der muliggør en bæredygtig animalsk produktion,« understregede Allan Skovgaard.

På lidt længere sigt er det tanken at skille gyllen i flere bestanddele, så rent vand fra gyllen f.eks. kan bruges enten til rengøring eller direkte som vand til dyrene.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle