EU-parlamentet har større magt end nogensinde før

Valget til EU-parlamentet er langt vigtigere end før, fordi parlamentet har fået indflydelse på flere og flere, men kun 56 procent af danskerne regner med at stemme.

"Det er meget, meget vigtigt at stemme til EU-valget, ikke mindst for landmænd."

Sådan lyder det alvorligt fra Peter Gæmelke, præsident for Landbrugsraadet. Og nu har vælgerne faktisk chancen, for 7. juni løber valget af stablen i Danmark.

Peter Gæmelke fremhæver, at EU-parlamentet har indflydelse på EU's politik på mange områder, for eksempel miljøområdet og fødevaresikkerhedsområdet. Hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget, får parlamentet også indflydelse på landbrugsområdet, og da Danmark er en eksportnation, når det gælder fødevarer, er det ekstremt vigtigt at kunne påvirke politikken på områderne.

"Derfor er det afgørende, at alle tager hen og stemmer," siger han.

Vigtigt for virksomheder

Også Peder Tuborgh, adm. direktør i Arla, finder valget meget vigtigt.

"EU-parlamentet bestemmer mange af de vilkår, vores virksomhed og andelshavere skal leve under," siger han.

Det nuværende parlament har eksempelvis besluttet, at EU's restitutioner, det vil sige tilskud til eksport af mejerivarer ud af EU, skulle afskaffes.

"Det er vigtige beslutninger for Arla, og derfor er det også vigtigt at vælge de rigtige kandidater," siger han.

Peder Tuborgh fremhæver også, at parlamentet har indflydelse på forhold som klima, dyrevelfærd og forbrugersikkerhed - emner der er vigtige for landbruget, men som også kan lægge tunge byrder på landbruget.

"Det er vigtigt, at EU-parlamentet indser situationens alvor for landbruget, der lige nu trues af faldende priser og konkurs," siger han og håber, at dem der bliver valgt husker at sikre konkurrencedygtighed.

Lav stemmeprocent

I Danmark regner 56 procent med at stemme til EU-valget, hvilket er langt færre end til danske valg. Peter Gæmelke tror, det er fordi, det er lidt på afstand.

"Det er en skam," siger han og fortsætter.

"Vi går altid og klager over at politikerne ikke er dygtige nok, og det er fordi, vi har valgt de forkerte. Det er den dag valgene foregår, man har indflydelse, ikke imellem valgene," siger han.

Gæmelke lægger ikke skjul på, at Axelborg anbefaler, at man stemmer på Bent Claudi Lassen til EU-valget.

"Han kan hele stoffet om vores erhverv," siger han.

thalbitzer@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle