EU-revision på turné i de jyske marker

I begyndelsen af september havde Danmark besøg af EU-kommissionens revisorer. Revisorerne skulle kontrollere, om EU-reglerne for kontrol og udbetaling af landbrugsstøtte bliver overholdt. Det blev bl.a. til en lærerig tur rundt i det jyske landskab. Det var især ekstensive arealer som brakmarker og permanente græsmarker, der fik revisorernes opmærksomhed og som fik kritik. Derfor vil der nu blive sat yderligere fokus på kontrol og administration af landbrugsstøtten.

Om ikke så længe vil han få besøg af både FødevareErhverv, Plantedirektoratet og nogle revisorer fra EU på en gang!

Kort efter ruller tre biler ind på gårdspladsen. Det er nu ikke så slemt, som det lyder, for det er såmænd flinke folk der kommer på besøg: En kontrollør og en fagmand fra Plantedirektoratet, en række fagfolk fra FødevareErhverv, to EU-revisorer, samt en tolk hvis den sproglige forståelse skulle knibe. De skal alle ud og se to af landmandens marker, som landmanden velvilligt viser vej til. Markerne har revisorerne selv udvalgt efter et kort besøg i FødevareErhverv og et kig i stabler af markkort og ansøgninger. I dette tilfælde vil revisorerne se på, om de to udvalgte arealer, som landmanden har søgt landbrugsstøtte til, lever op til kravet om, at braklagte arealer skal holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM).

De to brakmarker ser fine ud, de er slået i denne sommer og ser velplejede ud.

På turen videre rundt i Jylland bliver der derudover gjort en række erfaringer, som allerede nu er vigtige at få frem i lyset for både landmænd, konsulenter og administrationen.

Hvad skal EU-kommissionen i Jylland?

EU-landene udbetaler hvert år mange euro i landbrugsstøtte til EU¿s landmænd. Kommissionen er forpligtet til at foretage revisioner af medlemslandenes administration og udbetaling af de mange penge. Under dette besøg var det især kontrollen af udbetalingerne via markbloksystemer, telemålinger og fysisk besøg, som revisorerne interesserede sig for. Fødevareministeriet skal bistå revisorerne i at udføre deres arbejde. Derfor udleverer FødevareErhverv og Plantedirektoratet alt tilgængeligt materiale vedrørende de valgte sager til revisorerne, så de kan få et samlet overblik. Ud over besøget i FødevareErhverv, hvor der bliver gennemgået sagsgange og kontrolprocedurer, så skal revisorerne også ud i marken for at se på virkeligheden. De skal se på, om reglerne for landbrugsstøtten er overholdt i Danmark, og derfor fik en række landmænd uventet besøg en dag i september.

Uplejede arealer og markblokke

Langt størstedelen af de arealer, hvor der søges landbrugsstøtte, er helt reelle landbrugsarealer, som uden tvivl er berettiget til landbrugsstøtte. En revisor går dog efter de steder, hvor der kan være problemer, og således også på dette besøg i september. Der var derfor fokus på ekstensive arealer som kan være på kanten af at være støtteberettigede, fordi de ikke længere udnyttes til landbrug som før i tiden. Det kunne undervejs konstateres, at en stor del af de besøgte udyrkede arealer og permanente græsarealer ikke fremstod som velplejede landbrugsarealer. Revisorerne så mange eksempler på arealer der var ved at gro til med små buske eller træer, arealer med siv og andre vådbundsplanter, arealer med trærødder og affald samt arealer med for meget vand på.

Alt sammen noget som gør, at arealerne ikke er støtteberettigede. Derudover havde revisorerne konstant øje for markblokkene, som er en vigtig hjørnesten i den administrative kontrol af landbrugsstøtten. Revisorerne fandt, at der stadig skal foretages en række opdateringer af markblokkene i Danmark, da der i markblokkene er for mange ikke-støtteberettigede arealer som f.eks. nye veje, bygninger, skov og krat.

Hvad kan konsekvensen være?

Ifølge EU-revisorerne blev reglerne om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) tilsyneladende ikke overholdt godt nok på de fleste af de ekstensive arealer som blev besøgt på turen. Hertil kom, at nogle af arealerne fremstod som direkte uberettigede til landbrugsstøtte. I værste fald kan sådanne observationer føre til, at Danmark bliver sanktioneret af EU-kommissionen, hvilket betyder, at staten skal tilbagebetale en del af de midler der er udbetalt som landbrugsstøtten. I øjeblikket kører der en sag tilbage fra hektarstøtteordningen i 2002-2004, hvor Kommissionens revisorer har lagt op til, at Danmark skal betale ca. 759 mio. kr. tilbage pga. bl.a. manglende vedligeholdelse af brakarealer. Derfor tager Fødevareministeriet disse revisionsbesøg meget alvorligt og følger op på resultaterne af besøgene, hvor det er nødvendigt.

Fokus på ekstensive arealer

FødevareErhverv og Plantedirektoratet vil også opfordre landmændene til at foretage en kritisk vurdering af deres landbrugsarealer og nøje studere vejledningerne om ordningerne, når de udfylder ansøgningen om landbrugsstøtte. FødevareErhverv og Plantedirektoratet vil endvidere yderligere øge fokus på kontrollen af de arealer der kan være tvivlsomme i støtteøjemed.

Læs meget mere på

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle