EU skal kæmpe for frihandelsaftaler

WTO-forhandlingerne er brudt sammen. EU må derfor sætte maksimalt ind på at få skub i de igangværende forhandlinger.

Vi oplever forsat en stille og rolig forbedring af markedssituationen, hvilket også har resulteret i noteringsstigninger, senest med 20 øre i sidste uge. Dermed er vi begyndt at gnave os ind på den alt for store prisforskel der har været i tysk favør hen over sommeren. I den forbindelse er det positivt, at dollarkursen forsat ser ud til at stige, efter at den nåede et lavpunkt i foråret.

Der er forhåbentlig tale om en reel kursvending, som vil gavne os både på de hjembragte priser fra en del af tredjelandseksporten og i konkurrencen med amerikanerne på verdensmarkedet. Til gengæld er det britiske pund faldet til et lavt niveau, hvilket i høj grad belaster de hjembragte priser fra Storbritannien.

For 2009 tyder alle de seneste svineællinger i EU-landene samstemmende på et fald i EU-produktionen, så langt vi kan se ud i 2009.

Også den nordamerikanske svineproduktion forventes at falde til næste år. Faldet bliver størst i Canada, hvor svineproducenterne har været belastet af de høje hvedepriser siden sommeren sidste år. Også de amerikanske producenter har nu en forholdsvis dårlig produktionsøkonomi, men her forventes produktionsnedgangen i 2009 at blive mere beskeden.

Til gengæld stiger den brasilianske svineproduktion og forventes fortsat at stige til næste år. På trods af den stigende produktion har den brasilianske eksport af svinekød dog samlet set været relativ stabil i år. Det skyldes især, at det er lykkedes at øge afsætningen til det brasilianske hjemmemarked. Målet er at øge det årlige svinekødsforbrug fra de nuværende 13 kg til 15 kg pr. indbygger i 2011. Det vil i givet fald betyde, at yderligere 380.000 ton brasiliansk svinekød afsættes på hjemmemarkedet.

I Rusland planlægger myndighederne at reducere importkvoterne for især fjerkrækød men også svinekød for at begrænse importen. Her er det vigtigt, at EU kæmper for at bevare en så stor del som overhovedet muligt af de nuværende kvoter - ikke mindst fordi vi forventer åbning af eksporten til Rusland fra flere af vores slagterianlæg.

Et andet område, hvor EU skal øge indsatsen, er i forbindelse med indgåelse af bilaterale frihandelsaftaler. En stor - og stigende - del af verdenshandlen er i dag reguleret af bilaterale aftaler. WTO-forhandlingerne er brudt sammen. EU må derfor sætte maksimalt ind på at få skub i de igangværende forhandlinger med bl.a. Sydkorea og Indien. Fra dansk side presser vi på for også at få Japan med på listen over lande, hvor der skal forhandles bilaterale aftaler. Japan har allerede indgået aftaler med en række asiatiske lande samt med Chile og Mexico. Andre lande som USA, Canada og Brasilien søger i øjeblikket også at tilnærme sig japanerne med henblik på at indlede forhandlinger. Den danske regering kender vores synspunkt og har lovet at arbejde for det.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle