EU's landmænd spås stor fremgang

Europæisk landbrug går gode tider i møde, spår EU-Kommissionen i en netop offentliggjort fremskrivning.

I løbet af de kommende otte år vil indtægten pr. landmand stige med i gennemsnit 23,2 procent, målt i reel købekraft. Fremgangen er især stor i de nye medlemslande, men også i det gamle vesteuropæiske EU kan landmænd glæde sig til at tjene mere, skønsmæssigt 9,3 procent.

Det er ikke mindst planteavlen, der driver fremgangen. Efter en række år med nogenlunde stabil høst, kun præget af de årlige, klimatiske udsving, spås en løbende fremgang, således at høsten i 2013 - alt andet lige - for første gang runder 300 mio. ton.

Forklaringen skal findes i bioenergien. I fjor brugte EU-landene knap to mio. ton kornafgrøder til bioenergi. Allerede i år ventes forbruget at blive mere end fordoblet til 5,5 mio. ton, og i 2013 er det 10-doblet i forhold til 2006. Det betyder, at tiderne med store lagre er en saga blot.

Også for den animalske sektor ser EU-Kommissionen lyst på fremtiden, især drevet af stigende forbrug i unionen. Kommissionen skønner, at hver eneste EU-borger i 2013 vil indtage 86,8 kg kød, halvandet kg mere end i fjor. Over halvdelen er svinekød, fulgt af kyllingekød, der står for 27 procent af forbruget.

Se hele rapporten på: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2006b/index_en.htm

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle