Færdselspakke på vej for landbruget

Gode rammebetingelser og lige konkurrencevilkår indebærer også accept af større og tungere maskiner, siger Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen.

"Færdselsloven er simpelt hen ikke gearet til moderne landbrugsmaskiner. Hvis landbruget skal have gode rammebetingelser og lige konkurrencevilkår, så er vi nødt til at kigge på det her, for færdselslovens regler for landbrugsmaskiner er på mange punkter fra den grå Fergusons tid. Men fremtiden er altså de store, effektive maskiner."

Så klart er budskabet fra Kristian Pihl Lorentzen, medlem af Folketinget for Venstre og partiets trafikpolitiske ordfører.

Han bebuder nu en drøftelse med landbruget, maskinfabrikanterne og maskinstationerne samt myndighederne for at finde en samlet løsning for landbrugets 'færdselsproblemer'. En løsning, der vel at mærke skal ligge klar allerede i januar 2011.

Ingen hellige køer

Som udgangspunkt er der ingen 'hellige køer' for Kristian Pihl Lorentzen i arbejdet med færdselspakken.

"Vi kan lige så godt få det hele med, når vi nu er i gang. Det er ikke relevant at diskutere akseltryk længere. Det interessante er kontaktfladetrykket pr. kvadratcentimeter, og her trykker de store vogne og selvkørende maskiner med bælter eller brede dæk og lavt dæktryk væsentligt mindre end en lastbil. Og langt mindre, end hvis disse maskiner skal transporteres rundt på blokvogne," siger han.

Skal traktorer fremover have lov til at køre 40 eller 45 km/t, kræver det dog en ændring af færdselsloven, og det kan næppe nås i vinter.

"Men så må vi lave en køreplan for en samlet færdselspakke for landbruget, have præciseret de nødvendige lovændringer og så tage dem i etaper," understreger trafikordføreren.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle