Før landsformandsmøde: »Nu skal luften renses«

Landbrug & Fødevarers lokalformænd mødes mandag i Aarhus. På dagsordenen er bl.a. juridiske strategier for vandplaner og efterafgrøder.

Når Landbrug & Fødevarers 41 lokale formænd mandag 29. juni samles til landsformandsmøde i Aarhus, er der på forhånd linet op til en højspændt debat.

På dagsordenen er bl.a. »Landbrug & Fødevarers juridiske strategi for efterafgrøder og §3-arealer«. Landbrug & Fødevarers eksterne advokat Håkun Djurhuus deltager ved punktet.

Emnet er brandvarmt på grund af fire lokale landboforeningers beslutning om på eget initiativ og for egen regning at indlede en juridisk forundersøgelse af det juridiske grundlag for vandplanerne med henblik på en eventuel stævning af staten. Det på et tidspunkt, hvor Landbrug & Fødevarers eget juridiske spor ikke er kørt til ende.

På forhånd er meningerne om det lokale initiativ delte blandt formændene. Nogle priser det som rettidig omhu og et stærkt signal til medlemmerne. Andre ser det som et populistisk slag i luften og penge ud af vinduet.

Og så er der dem, der ser det som ødelæggende udtryk for mistillid til Landbrug & Fødevarer, som skaber splittelse i organisationen.

Kritik fra viceformand

Det sidste gælder bl.a. formand for Familielandbruget og viceformand i Landbrug & Fødevarer Lone Andersen.

Hun undrer sig især over, at Torben Povlsen, Centrovice, og Christian Lund, Sønderjysk Landboforening, ikke valgte at rejse sagen i primærbestyrelsen, hvor begge er medlemmer, først.

»Vi har så mange udfordringer i landbruget. Vi har ikke behov for at være splittede, vi har tværtimod behov for at signalere sammenhold og styrke««, siger Lone Andersen.

Hun håber, landsformandsmødet vil bidrage til at skabe ro.

»Vi skal have renset luften. Jeg håber, vi får nogle ordentlige diskussioner og at folk får sagt, hvad de mener. Det skylder vi hinanden: At få svesken på disken«.

Tavshed om møde

Da de fire lokaleforeninger havde meldt deres planer ud i en pressemeddelelse 16. juni blev der efter et møde mellem de fire foreninger og viceformand Thor Gunnar Kofoed nedsat en fælles arbejdsgruppe.

Gruppen består af styregruppen for de fire foreninger og parternes advokater og mødtes onsdag i denne uge på Axelborg for første gang.

Udfaldet kendes ikke, det vil først blive meldt ud på landsformandsmødet i Aarhus, siger viceformand Thor Gunnar Kofoed.

»Det er klart, at når Landbrug & Fødevarer for lang tid siden har sat noget i gang og kører efter en strategi, så er det landsformændene, som skal høre det først, så alle hører det samtidig og ikke hører noget drypvis. Alle får på landsformandsmødet får det samme at vide - samtidig. Sådan er den demokratiske proces«, siger Thor Gunnar Kofoed.

Torben Povlsen, formand for Centrovice, er udnævnt som talsmand for de fire foreninger. Også han melder: Ingen kommentarer.

Christian Lund, formand for Sønderjysk Landboforening, er udtrådt af de fire foreningers styregruppe. Han er afløst af Søren Laustsen.

Faktaboks

Sager i gang:

  • Vandplanssagen: Bæredygtigt Landbrug stævnede i 2016 siden staten for vandplanerne. L&F støtter sagen som biintervenient.
  • Sagen handler om kvælstofregulering - bl.a. gødskningsforbud på §3-arealer (som BL dog i denne uge indgav særskilt stævning mod), målrettede efterafgrøder, skærpede udnyttelseseskrav. Sagen ventes afgjort ved Vestre Landsret til efteråret.
  • Efterafgrøder: Agerskovgruppen indgav fredag stævning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle