Fakta om de syv bedrifter

l I 2005 lå fem af de syv bedrifter over deres måltal for BI, og to under måltallet. I 2006 lå fire over deres måltal og tre under.

l To bedrifter i hhv. Sønderjylland og Vestjylland lå under måltallet i begge år. Der er tale om bedrifter med korn og raps som hovedafgrøderne og bevidst sædskifte.

l Tre bedrifter med vægt på frøavl lå over deres måltal i begge år. En bedrift af de tre nærmede sig måltallet.

En bedrift, som gennem en årrække har praktiseret reduceret jordbehandling og sparsomt sædskifte, lå begge år betydeligt over måltallet.

l En bedrift med produktion af korn og raps i delvis sædskifte flyttede sig fra at ligge over måltallet i 2005 til at ligge under i 2006.

l Læs beskrivelsen af de syv på www.sparktildosen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle