FAO roser dansk antibiotika-indsats

Hvordan er det gået til, at Danmark får så meget ros fra FAO?

Det er vi heller ikke kommet sovende til. Men det er velkendt, at dansk svineproduktion har et lavt antibiotikaforbrug og har leveret store resultater på det her område i mange år. Derfor er vi glade for – men ikke overraskede over – at FAO tildeler os ros og anerkendelse.

Hvor stor del af FAOs ros tilfalder henholdsvis svineproducenter, dyrlæger og det øvrige erhverv?

Når dagen er omme, så er det indsatsen i staldene, der skaber resultaterne. Men det er netop samarbejdet på tværs af landmænd, dyrlæger, universiteter og myndigheder, der har skabt grobund for udviklingen. Det er en fælles indsats, som det også fremgår af rapporten.

Hvad vil du særligt fremhæve som væsentligt for, at forbruget har været faldende?

Svineproducenternes fokus på smittebeskyttelse, vores evne til at forebygge sygdomme og SPF-systemet skal have en stor del af æren. Det skal de praktiserende dyrlægers rådgivning selvfølgelig også. Rapporten fremhæver også Gult kort-ordningen og erhvervets frivillige udfasning af både vækstfremmere og kritisk vigtige antibiotikatyper. Landmændenes investeringer i forskning og udvikling og vores samarbejde med de danske universiteter har skabt resultater, som vi end ikke selv havde turde håbe på.

Hvor skal vi sætte ind, hvis Danmark om 10 år også skal have ros af FAO?

Vi er i gang med at reducere forbruget af zink, og nu er udfordringen helt at udfase zink, uden at vi ser en stigning i antibiotikaforbruget og selvfølgelig, uden at det får negative konsekvenser for grisenes sundhed og velfærd. Det bliver ikke en nem rejse, men vi er i gang.

Hvilke udfordringer ser du i at udbrede den ’danske model’ til andre lande?

Det er jo forskelligt fra land til land, men vi har nogle af verdens dygtigste landmænd. Det har taget generationer at opbygge den unikke struktur i dansk svineproduktion, hvor vi investerer i forskning og sikrer et højt niveau af vidensdeling. Det tætte samarbejde mellem myndigheder, universiteter og erhvervet har også været en vigtig drivkraft. Vi er absolut ikke altid enige, men vi arbejder grundlæggende for en konkurrencedygtig dansk svineproduktion.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle