Fast pris på 4.000 svarer til 5.500 med kapitelstakst

Hvis der for eksempel i en femårig aftale er aftalt en fast pris på 4.000 kr. pr. hektar, kan man ved hjælp af den korrigerede kapitelstakst for 2004 beregne, hvor meget korn det svarer til.

Korrektionen tager hensyn til den udtagningsprocent på fem procent, der gjaldt i 2004, og hektarstøtten på 2.364 kr. pr. hektar.

Kapitelstaksten for vårbyg på Sjælland var 79,46 kr. i 2004, der efter fem procent reduktion giver 75,49.

Korrektionen for udtagningsprocenten skyldes, at forpagtningens værdi forringes af den forpligtelse til at braklægge der var, da aftalen blev indgået.

Til gengæld øges forpagtningens værdi af hektarstøtten. Med et udbytteniveau på 55 hkg pr. hektar svarer hektarstøtten på 2.364 kr. pr. hektar til 43 kr. pr. hkg.

Resultatet er en korrigeret kapitelstakst på 75,49 + 43 = 118,47 kr. pr. hkg. Ved en fast pris på 4.000 kr. pr. hektar svarer det til 33,76 hkg korn pr. hektar.

For 2007 ville man med en korrigeret kapitelstakst på 162,93 have fået en forpagtningsafgift på 33,76 x 162,93 = 5.501 kr. pr. hektar efter denne metode.

Ideen er altså også fremover at beregne forpagtningsafgiften ud fra en korrigeret kapitelstakst og de 33,76 hkg korn pr. hektar.

Der er ikke længere krav om braklægning, så med tiden vil det ikke længere være aktuelt at korrigere for udtagningsprocenten.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle