Faste kørespor kan være en løsning

Der er tilsyneladende ikke nogen nem løsning, når det gælder om at undgå jordpakning og samtidig fortsætte med at køre med store og derfor rationelle maskiner.

Den for tiden mest nærliggende løsning er de såkaldte "faste kørespor", hvor man så at sige inddeler markerne i en slags bede, der aldrig overkøres af traktor- og mejetærskerhjul.

"Forsøg og erfaringer fra udlandet viser, at faste kørespor-metoden giver et merudbytte på 10 til 15 procent. Jorden betaler altså for at blive skånet for tung trafik," siger konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech.

Metoden har dog også omkostninger, idet den del af arealet, altså køresporene, der gang på gang overkøres af traktor- og mejetærskerhjul, på en måde udgår af dyrkningen, påpeger han.

Moderne GPS-teknologi med autostyring er tilstrækkeligt præcis til, at faste kørespor-metoden kan praktiseres uden særlige problemer med harver, såmaskiner, sprøjter og gødningsspredere. Metoden kan derimod ikke gennemføres, hvis jorden skal pløjes.

ohc

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle