Fejl i CHR-data kan føre til gult kort

Landmænds mangelfulde indberetninger om deres dyr til CHR-registret kan betyde, at Fødevarestyrelsen overvurderer forbruget af antibiotika.

Fødevarestyrelsen varslede i sidste uge 1.244 landmænd om, at de er i farezonen for at få et gult kort på grund af et højt forbrug af antibiotika.

Men det er langt fra sikkert, at det reelle forbrug er for højt i alle sager - for der er risiko for, at Fødevarestyrelsen i en række sager overvurderer landmændenes forbrug af medicin.

Årsagen til dét ligger imidlertid hos landmændene selv, understreger veterinærdirektør Jan Mousing: Mange landmænd sjusker nemlig med at indberette til CHR-registret, når de udvider eller mindsker deres besætning, selvom netop disse besætningstal er centrale i beregningen af antiobiotikaforbruget

Det bekræfter Lindhart Nielsen, Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

"Hidtil har der nok været en tendens til, at landmændene har opfattet registret som rent bureaukrati, der aldrig rigtig har været brugt til noget, og hvor det ikke har haft nogen betydning, om de stod for det ene eller det andet," siger han.

Men nu er det mere afgørende end nogensinde, at der er styr på CHR-tallene, understreger han.

"Det er utrolig vigtigt, at landmændene nu sørger for at få opdateret deres CHR-tal. Det skal dyrlægerne hjælpe landmændene med."

CHR-tal afgørende

Landmændenes indberetninger til CHR-registret er afgørende for det regnestykke, Fødevarestyrelsen udfører for at fastslå forbruget af antibiotika i den enkelte besætning.

"Det er udelukkende makkerparret landmanden og dyrlægen, der er ansvarlige for de data, vi bruger i vores beregninger af antibiotikaforbruget. Det er hverken slagteriet, samlestederne, eksportørerne eller transportørerne," understreger veterinærdirektør Jan Mousing.

Han illustrerer beregningsmetoden som et regnestykke, hvor "tælleren" er dyrlægens/apotekets tal for den medicin, der er skrevet ud, mens "nævneren" er de data for besætningen, (dyredage, det vil sige hvor mange dyr, der har stået i besætningen i hvor mange dage) som landmanden selv har leveret til CHR-registret.

Men hvis enten tæller eller nævner er helt hen i vejret, kan facit altså også blive det.

Får tid til at rette op

Fødevarestyrelsen sendte i sidste uge varslingsbreve ud til 1.244 landmænd, som styrelsen har beregnet et højt antibiotikaforbrug for.

I den kommende tid vil et endnu højere antal landmænd også modtage breve fra Fødevarestyrelsen. Her er der tale om sager, hvor Fødevarestyrelsen har fundet så oplagte og store uoverenstemmelser mellem CHR-data og medicinudskrivning, at styrelsen på forhånd tøver med at konkludere noget om medicinforbruget.

"Der er tilfælde, hvor der MÅ være tale om registreringsfejl: Der er måske udskrevet medicin til søer, selvom der ifølge registret ingen søer er i besætningen," siger Jan Moustsen.

"De landmænd får et venligt brev om, at vi mener, der er kuk i deres registrering, og dét må de se at få rettet op på," siger han.

Jan Mousing udelukker ikke, at der også er fejl i CHR-registreringerne hos de 1.244 landmænd som i første omgang har fået varslingsbreve.

christensen@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle