Fem sensorer styrer sprede-bommens højde

AHC-systemet til automatisk bomregulering kan nu leveres til eftermontering på moderne Hardi-sprøjter.

Sensoren yderst på venstre spredebom reagerer omgående, når den »opdager« kartoffeltoppen. Derefter stilles styreenheden til »markoverfladen«, og så reagerer sensoren ikke på »synet« af kartoffeltoppen.

Nyeste udgave af Hardi¿s AHC-systemet blev demonstreret på kartoffeldagen, der i år fandt sted tirsdag 5. august hos I/S Kjærgaarden ved Ikast. AHC blev her studeret med stor interesse af teknikinteresserede kartoffelproducenter.

AHC (Auto High Control), der betyder automatisk bomhøjde kontrol, blev introduceret til 2008-sæsonen.

Nu til eftermontering

AHC er nu videreudviklet, så udstyret kan leveres separat til eftermontering på moderne udgaver af Hardi-sprøjter.

Hardi International var sent ude med et system til automatisk bomregulering. Til gengæld ser det ud til, at Hardi har præsteret et grundigt stykke udviklingsarbejde på området.

For eksempel kan nævnes, at olietemperaturen i det tilknyttede hydrauliksystem konstant overvåges. Computersystemet kan dermed korrigere, så voldsomme og langsomme udslag hindres.

AHC er baseret på ikke mindre end fem sensorer. En sensor på hver side og en på midten af spredebommen måler konstant afstanden til afgrøde eller markoverflade. Dertil kommer to »glykoskoper«, der registrerer bærerammens position i forhold til markoverfladen. Impulser fra alle fem sensorer bearbejdes konstant af computersystemet, der omsætter strømmen af data til bombevægelser. Det sker ultrahurtigt via elektrohydrauliske ventiler.

Spredebommen med AHC er todelt. Det betyder, at korrektioner i den ene side ikke ændrer positionen af den anden side af spredebommen. AHC er et separat system og betjenes/overvåges derfor også via en separat styreboks.

hoeg@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle