Fermentering af korn øger energiværdien

Men kornprisen skal være højere end de seneste fem års gennemsnit, før der er økonomisk gevinst ved at investere i fermenteringsanlæg.

Fermentering af korn, især byg, øger kornets energiværdi.

Det betyder, at ved fermentering af korn, bestående af 50 procent byg og 50 procent hvede, kan der spares to-tre procent af kornet, hvis det er formalet til en formalingsgrad, hvor halvdelen af partiklerne er under én mm. Er det kun byg, der fermenteres ¿ og især hvis energiindholdet er lavt ¿ vil der kunne spares cirka fire procent af bygdelen, uden at produktionsresultaterne forringes. I besætninger, hvor kornet formales meget fint, det vil sige 60 ¿ 80 procent af partiklerne under én mm, kan der forventes en mindre effekt på energiværdien ved fermentering.

Det fremgår af en afprøvning, som Videncenter for Svineproduktion og Den Rullende Afprøvning har foretaget med det formål at undersøge, om den øgede energiværdi af fermenteret byg og hvede, der er fundet i fordøjelighedsforsøg, også kan genfindes i produktionsforsøg med slagtesvin.

Afprøvningen viser, at der er en stigning i energiværdien ved fermentering af kornet. Men stigningen er mindre end forventet ud fra fordøjelighedsforsøget.

Samlet set er stigningen i energiværdi heller ikke stor nok til, at der kan opnås en økonomisk gevinst ved at investere i et fermenteringsanlæg, når kornprisen er cirka 120 kr. pr. 100 kg, som har været gennemsnittet de seneste fem år. Kornprisen skal være højere, før det giver økonomisk overskud, påpeger Videncenter for Svineproduktion.

For besætninger, der allerede har investeret i et fermenteringsanlæg, vil det med den nuværende kornpris give et mindre overskud at fermentere korn ¿ især hvis det er byg med et lavt energiindhold.

Fosforudnyttelse

Fermentering af korn kan sandsynligvis også øge fosforudnyttelsen, påpeges det i meddelelsen. På den baggrund kan det være relevant for nogle besætninger at investere i et fermenteringsanlæg for at nedbringe fosforudledningen. Fosforudnyttelsen ved fermentering af korn undersøges nu i en afprøvning med søer.

Afprøvningen, der foregik i en slagtesvinebesætning med hjemmeblandet vådfoder, var det i to perioder, hvor der blev anvendt enten vinterbyg eller vårbyg i foderet sammen med hvede. I perioden med vinterbyg kunne indholdet af korn i forsøgsfoderet reduceres med 5,7 procent, og i perioden med vårbyg med 4,7 procent. Der blev anvendt 50 procent byg og 50 procent hvede.

Den øgede energiværdi ved fermentering af korn skal indregnes i foderoptimeringen for ikke at underforsyne grisene med protein i forhold til energi og dermed undgå et fald i kødprocenten.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle