Finanstilsynet skærper fokus på landbrugsudlån

Udlån til landmænd bliver nu i højere grad kigget efter, når bankerne får besøg af Finanstilsynet. Det øgede fokus koster på udviklingen, lyder det fra landbrugsøkonom.

Banker med relativt store udlån til landbruget kan godt forvente at få besøg af Finanstilsynet, hvis de ikke allerede har haft besøg. Bankernes kontrolmyndighed har nemlig skærpet sin fokus over for banker, hvor landbruget fylder en stor del af det samlede udlån.

"Når vi planlægger vores inspektioner, lægger vi de fleste kræfter der, hvor risikoen er størst. Og i den forbindelse udgør udlån til landbruget en risikofaktor, der indgår i det samlede billede," siger vicedirektør i Finanstilsynet Kristian Vie Madsen.

Gennem den seneste tid har det allerede betydet, at en række landbrugsbanker har fået påbud om at øge nedskrivningerne på landbruget.

Mest markant har det ramt Vestjysk Bank, der i slutningen af december blev påbudt at øge nedskrivningerne på landbruget med 384 mio. kr. Ved udgangen af 3. kvartal 2011 udgjorde landbrug, jagt, skov og fiskeri 18 procent af det samlede udlån.

Jordværdien er afgørende

"Landbruget er i en svær økonomisk situation, og derfor har vi opmærksomhed på landbrugsengagementer under vores inspektioner. Det gælder naturligvis ikke mindst i de pengeinstitutter, der har en relativt stor andel af deres samlede udlån til landbrugserhvervet," siger Kristian Vie Madsen.

Ifølge Lektor på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet Jan Bartholdy er det naturligt, at Finanstilsynet har fokus på landbrugsbankerne nu.

"Det er dér, og så i detailhandel, at problemerne ligger i øjeblikket," siger han.

Lektoren understreger samtidig, at det øgede fokus kun rammer de banker, der ikke har fulgt med prisudviklingen.

"Hvis det er en veldrevet bank, har de taget nedskrivningerne nu, og så betyder det ikke noget. Det er kun de banker, der stadigvæk kører med en høj jordværdi, det rammer. Når jordprisen falder, falder sikkerhederne også, og så skal banken lægge sikkerhed til side til at tage tab på disse lån," siger han.

Forsinker konsolidering

Tilsynets øgede fokus gør det ifølge Videncentret for Landbrug endnu sværere for landbruget at låne penge, hvilket forsinker den konsolidering, erhvervet "har brug for".

"Konsolideringen vil nok finde sted på et tidspunkt, men der kommer til at gå nogle år endnu. Der skal både komme en bedre økonomi i den finansielle sektor og i landbrugssektoren, før der for alvor bliver åbnet for investeringer og handel med landbrugsejendomme," siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Videncentret for Landbrug, og fortsætter:

"Det fastlåser erhvervet i en finansiel skruestik som betyder, at vi simpelthen mister nogle års udvikling, og det kan være fatalt for konkurrenceevnen. Før medførte en dårlig økonomi vanskelig adgang til kapital. Nu medfører vanskelig adgang til kapital dårlig økonomi," siger Klaus Kaiser.

Finanstilsynet har desuden sænket grænsen for, hvor meget landbrugsjord maksimalt må værdisættes til ved nedskrivninger. Før hed grænsen 200.000 kr. pr. hektar. Nu hedder den 160.000 kr.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle