Finsnitter med pto fremstiller ensilageballer

Varde Maskinstation har påbygget mekanisk transmission til pto-udtag på finsnitteren, så den kan trække en tilkoblet minibig-presser.

En Claas Jaguar 870 finsnitter, der trækker en tilkoblet Claas Quadrant 2100 minibig-presser, er en enestående opfindelse.

Presseren er forsynet med en indføring, som finsnitteren påfylder, mens den finsnittede afgrøde presses i baller.

Den usædvanlige finsnitter-presser kombinationen kan dermed snitte og presse afgrøden i én proces. Det er en fleksibel og rationel maskinkombination, idet finsnitningen kan ske uden to eller tre paralleltkørende transportvogne og en gummiged til samtidig plansilo- eller markstakensilering.

Fra halm til majs

Kombinationen, der er udviklet af Varde Maskinstation, anvendes til finsnitning og ballepresning af alle slags afgrøder fra halm, lucernehø, fortørret græs, majshelsæd og kolbemajs, der høstes med plukkebord.

Alle baller ombindes som normalt med knyttegarn. Når der fremstilles ensilageballer af afgrøden, er det nødvendig med en efterfølgende og separat wrapning for at sikre den nødvendige tæthed.

På værkstedet hos Varde Maskinstation blev finsnitteren monteret med mekanisk pto-udtag, hvilket er forudsætningen for, at den kan trække den tilkoblede ballepresse.

"Der er plads til to ektra drivremme på remskiven, der trækker snitterens øvrige funktioner. Herfra trækkes et vinkelgear med pto-akslen. Det betyder, at presseren til- og frakobles samtidig med snitterens arbejdsorganer," siger driftsleder Anker Vestergaard, Varde Maskinstationen.

Den mekaniske transmission med pto-udtag er nydeligt udført. Der er lige akkurat plads til vinkelgearet med pto-akslen, der fremtræder som var den fabriksmonteret.

Kundeønsker opfyldt

"Vi har udviklet kombinationen for at opfylde nogle kundeønsker.

I første omgang var der behov for at finsnitte og presse marktørret lucernehø. Vi har også finsnittet og presset et stigende antal halmballer, der skal bruges som strøelse i sengebåse," siger Anker Vestergaard og tilføjer:

"Det har vist sig, at halm, der finsnittes, kan passere gennem gyllepumper og andet helt uden problemer, så finsnittet halm i baller er en efterspurgt vare."

hoeg@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle