Fjedersko kombinerer nedfælder og slangebom

Nedfælderorganer på fjederstål giver let, stærk konstruktion og dermed stor arbejdsbredde på Bomech nedfælder.

»Bomech-nedfælderen er en interessant kombination af en slæbeslangebom og en traditionel gyllenedfælder med skiveskær,« siger gårdejer Jørn Andersen, Tønder.

Han har afprøvet Bomech-nedfælderen i en 40 cm høj majsafgrøde, selv om nedfælderens og majsens rækkeafstand ikke passer præcist.

»De riller, fjederskoene fremstiller, kunne udmærket opsuge 30 ton gylle pr. hektar,« siger han og tilføjer:

»Det kan dog ikke undgås, at nedfælderens fjedersko af og til kommer til at køre helt tæt på majsrækkerne. Takket være fjederskoenes bådformede skær sker der ikke nogen særlig skade på majsplanterne. Det har i al fald ikke været muligt at registrere nogen virkning af denne begrænsede køreskade,« siger Jørn Andersen.

Bomech-nedfælderen, der nu importeres af Thomas Kier, KK Import, findes med 18 og 24 meter arbejdsbredde. Begge udgaver har en afstand på 22 cm mellem fjederskoene.

Nedfælderen er konstrueret, så skoene med udløb presses mod markfladen af det fjederstål-ophæng, de hver især er monteret på. »Det er en både stærk og let konstruktion, og det er forklaringen på, at en Bomech-nedfælder er betydeligt lettere end en traditionel gyllenedfælder. Arbejdsbredden kan derfor være 18 eller 24 meter, så kapaciteten også er væsentlig større sammenlignet med en almindelig gyllenedfælder,« siger Jørn Andersen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle