Fjordland-formand målløs over nye kort

De nye kvælstofkort står højt på den nye landboforening Fjordlands politiske dagsorden. Leif Gravesen, ny formand for Fjordland, har selv problematikken tæt inde på livet.

Det er utroligt, at man kan ændre verden ved at tegne et nyt kort«.

Leif Gravesen, nyudnævnt formand for fusionsforeningen Fjordland, er både som Fjordland-formand og helt personligt berørt af de nye kvælstofkort, som viser, hvor der kan blive tale om nye og markant øgede kvælstofkrav til landmænd.

Hans egne marker afvander til tre forskellige vandområder, og gennem de 26 år, han har haft sit landbrug, har han tre-fire gange oplevet, hvordan nye streger på et kort har betydet, at hans jord lå hhv. helt perfekt eller det stik modsatte i forhold til miljøregulering.

»Denne gang har vi ét område, der går fri af krav, ét, hvor det bliver meget værre, og ét, hvor det er status quo. Det hele inden for en radius af syv kilometer«, fortæller en hovedrystende Leif Gravesen.

Tilsvarende har den nye Fjordland-forening både medlemmer, der bliver voldsomt ramt af de nye kvælstofkort, og andre, der går helt fri. Derfor bliver kvælstofkortene et vigtigt, politisk fokuspunkt i den nye storforening ved Limfjorden.

Lang køreplan

Det er kun få dage siden, Fjordlands bestyrelse konstituerede sig med Leif Gravesen, Thisted, som foreningens formand, Morten Agger, Lemvig, som 1. næstformand, og Lars Kristensen, Skive, som 2. næstformand.

Nu venter en lang to do-liste både for formands-trioen og for direktør og sekretariat.

Der skal bl.a. etableres et nyt, politisk sekretariat med en leder, der bliver bestyrelsens højre hånd, i spidsen. Stillingen vil snart blive opslået, siger Leif Gravesen.

Det politiske sekretariat får ligesom foreningen formelt hjemsted i Skive i det tidligere Landboforeningen Limfjords hus.

»Vi vil gerne fordele sol og vind lige. Direktøren (Henrik Galsgaard, tidligere adm. dir i LandboThy, red.) kommer fra Thy - så lægger vi det poltiske sekretariat i Skive«, siger Leif Gravesen.

»Nu er vi kun Fjordland - der er ikke noget ’dem’ og ’os’«.

Samarbejder

Et vigtigt emne, Fjordlands bestyrelse hurtigt skal tage stilling til, er samarbejds-strukturen i den fremtidige rådgivning. LandboThy og Landboforeningen Limfjord samarbejder med AgriNord i Kvæg- og SvineXperten, mens Lemvigegnens Lbf har egen kvægrådgivning og samarbejder med Svinerådgivningen i Herning.

»Det er alle gode selskaber, men det er klart, at vi er nødt til at slå nogle nye streger nu, når vi har vurderet, hvad der er bedst for vore medlemmer«, siger Leif Gravesen.

Endnu en detalje bliver, som tidligere omtalt i LandbrugsAvisen, hvilken L&F-region Fjordland skal tilhøre. LandboThy lå i Region Nord, mens både Lemvigegnen og Lbf. Limfjord hørte til Region Midt.

»Den model, vi har i dag, er ikke særlig harmonisk, det var den heller ikke før fusionen. Men der er halvandet år, til der er valg i Landbrug & Fødevarer næste gang, så der er god tid til at overveje situationen«.

Landets største

Fjordland er Danmarks nye, største landboforening med flere end 1.700 medlemmer, 6.000 kunder og 215 medarbejdere.

Fusionen blev endeligt vedtaget i Skive 21. juni, men gælder fra 1. januar 2021.

Faktaboks

Trio i spidsen for Fjordland

  • Leif Gravesen (50), Thorsted, er nyudnævnt formand for Fjordland. De sidste fem år har han været formand for LandboThy.
  • Han er svineproducent med mellem 13.000-15.000 slagtesvin og 335 ha planteavl.
  • Fjordlands formandskab består desuden af 1. næstformand Morten Agger, tidligere formand for Lemvigegnens Lbf., og 2. næstformand Lars Kristensen, tidligere formand for Lbf. Limfjord.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle