Flere byggerier mangler helhedsplan

Manglende planlægning af næste udvidelse æder ofte gevinsten ved at bygge nyt.

Flere køer giver flere kalve, kræver mere foder og plads til gylle.

En logisk slutning, som desværre ikke tages med i overvejelserne, når der skal bygges nyt.

Det mener specialkonsulent ved VFL, Kvæg, Helge Kromann.

»Flere landmænd har fået en dejlig kostald, men de kører sur i at passe opdrættet i de gamle stalde. Det giver et dårligt arbejdsliv,« mener han, som ser en helhedsplan for byggeriet som løsningen på et for ham velkendt problem.

Få styr på logistikken

En omfattende logistikundersøgelse bør ifølge Helge Kromann ligge til grund for helhedsplanen.

»Det er altafgørende for beregningen af arbejdskraftbehovet, at logistikken og de nye arbejdsopgaver defineres så godt muligt på forhånd, før stalden bygges,« siger han.

Placeringen af det nye produktionsanlæg i forhold til det øvrige anlæg er altafgørende for logistikken og i sidste ende den samlede økonomi.

Det samme gælder behovet for arbejdskraft.

»Vi har set i flere tilfælde, at en udvidelse har krævet mere mandskab end planlagt, og det gør byggeriet og produktionen mindre rentabel end budgetteret,« siger han.

En nyere undersøgelse af arbejdskraftbehovet ved forskellige staldsystemer vil ligge til grund for fremtidige anbefalinger på området.

Tre nye demonstrationsbrug

VFL, Kvæg, følger i 2013 tre byggerier, hvor erfaringerne fra projektet »Konkurrence- og bæredygtigt byggeri« implementeres i byggeprocessen.

Et projekt som tydeligt viste, at hensynet til den fremtidige logistik får alt for lidt fokus, når der bygges nyt.

»Vi har arbejdet med logistikdiagrammer og analyser på de tre byggerier for at kunne stille de ekstra spørgsmål, som man ikke altid får stillet,« fortæller Helge Kromann.

Han nævner Lov om hold af Kvæg, som nu stiller krav til indretning af eksisterende staldbyggerier.

»Man kan ikke i samme omfang som tidligere regne med, at eksisterende stald kan bruges til opdræt. Loven stiller nogle mindstekrav til forholdene for ungdyr, så en hurtig ombygning kan ikke altid ske,« siger Helge Kromann.

En hurtig ombygning uden hensyn til logistikken er dog heller ikke altid den bedste løsning, slår han fast.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle