Flere vil være selvforsynende med næringsstoffer

En godt blandet »suppe« af kvæg- og hønsegylle, grønsagsrester og kløvergræs skal gøre Axel Månssons produktion af økologiske grønsager mv. selvforsynende med næringsstoffer. Det samme gælder samarbejdspartnerne, de fem til syv kvægbrug og to fjerkræproducenter i området omkring Brande, som skal levere gyllen til anlægget.

Axel Månsson har puslet med ideen om at omdanne næringsstoffer i et biogasanlæg i en halv snes år. Men »Giveprojektet« har ligget i skuffen næsten lige så længe. Nu er hans virksomheds egen produktion af grøntsager mv. blevet så stor, at han vil binde an med projektet selv.

På bedriften dyrkes der økologiske grønsager på 120 hektar, konventionelle på 350 hektar, og dertil kommer en hønseproduktion.

»For os er det vigtigt, at vi kan styre gødningstildelingen til grønsagerne. De skal have nøjagtigt det, vi planlægger. Det sikrer vi ved at forarbejde gylle og plantemasse i biogasanlægget og styre gødningens sammensætning ved de råstoffer, vi hælder i tanken,« forklarer Axel Månsson.

Den afgassede gødning er desuden lettere for planterne at optage, så udbytterne også forøges.

Efter planen skal anlægget placeres nær den naturgasledning, som går tværs gennem ejendommen, med henblik på, at den rene metan kan afsættes i naturgasnettet. Desuden skal det ligge nær vejen, så gyllevognene kan komme til og fra med deres læs.

Axel Månsson håber, at projektet kommer i gang i løbet af 2013.

 

Driftsfællesskab

på gødningsniveau

I Sønderjylland er planerne om produktion af økologisk biogas ved siden af det allerede etablerede anlæg, LinkoGas, ved Rødding langt fremme.

Initiativtager Antoni Stenger anser projektet for at være et »driftsfællesskab på gødningsniveau«. Projektet skal ejes og drives som fællesanlæg. Der er stiftende generalforsamling om nogle uger og mellem 20 og 30 interesserede leverandører og aftagere deltager.

»Vi skal jo se at blive uafhængige af den konventionelle gylle i den økologiske produktion, som det er fuldt lovligt at bruge. Men det hænger jo ikke rigtigt sammen med troværdigheden,« siger Antoni Stenger med henvisning til, at brugen af konventionel gylle skal udfases fra økologi fra 2020.

Arbejdsgruppen har en aftale med Vejen Kommune om at aftage plantemasse fra grødeskæring i kommunale vandløb, og Mercur Bank har allerede henvendt sig som interesseret långiver.

»Det er helt i orden, at der er tilskud til at opføre anlæggene, men det helt afgørende er, at driften kan hænge sammen. Og det bliver nu muligt efter den hævede afregningspris,« siger Antoni Stenger.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle