Foderblandinger fyldt med fejl

Ud af 33 testede foderblandinger til køer havde de syv større afvigelser fra deklarationen end tilladt.

Foderblandinger der afviger mere end tilladt fra det deklarerede, og foderblandinger, der indeholder fodermidler, som slet ikke er deklarerede.

Det var det skuffende resultat af to analyser af foderblandinger til køer, som Dansk Kvæg har gennemført.

Ud af 33 testede foderblandinger havde syv blandinger - eller 21 procent - større afvigelse end tilladt. Tre af blandingerne manglede fem foderenheder energi for hver 100 kg af foderblandingen.

"Hvis en foderblanding dumper med fem foderenheder, uden at vi finder underindhold ved de kemiske analyser, har vi stor mistanke om, at der anvendes råvarer, som er for ringe i forhold til den lovede garanti," lyder konsulent i Dansk Kvæg, Jens Møllers kommentar til undersøgelsen.

Uacceptabelt: Råvarer der ikke er deklareret

En efterfølgende botanisk undersøgelse af 12 af de 33 prøver afslørede, at der i halvdelen af foderblandingerne var spor af råvarer, som ikke var deklareret på indlægssedlen.

Især to blandinger skiller sig ud med henholdsvis fire og fem råvarer, der ikke er angivet på indlægssedlen. Det betyder, at op til 20 procent af indholdet af råvarer ikke er deklareret.

"Spor af råvarer, der ikke er deklareret, kan naturligvis forekomme, men når en blanding indeholder fire - fem råvarer, som ikke er deklareret, er det uacceptabelt," siger konsulent Jens Møller.

Ifølge analysen drejer det sig om blandinger "Elite Grøn" fra ATR og "Danish Helga" fra Danish Agro.

ATR-blandingen indeholder solsikkefrøbestanddele, kakaobestanddele, palmefrøbestanddele og rug, som ikke er deklareret.

Blandingen fra Danish Agro indeholder rug, byg, majsbærme, citrus, sojabønnebestanddele og sukkerroebestanddele, som ikke er deklaredede.

Kalveblandinger svigter også

En tilsvarende botanisk analyse af fem foderblandinger til kalve afslørede også, at der var anvendt råvarer, som ikke var deklareret på indlægssedlen.

Alle undersøgte blandinger havde afvigelser i forhold til indlægssedlen. Efter den første test klagede blandt andet DLG over analyseresultatet, og analysen blev gentaget.

Første analyse viste spor af blandt andet citrus. Ifølge DLG er der ikke anvendt citruskvas, palmekage eller solsikkeskrå i blandingen. Ved den nye analyse påviste man ikke citrus, men der blev påvist palme- og solsikkeskrå. De fundne små andele samt spor af hørfrø og majs må derfor stamme fra enten overslæb i fabrikken eller rester af tidligere foderblanding i kvægbrugers silo, konkluderes det i den endelige rapport.

worsoe@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle