Foderbyg koster nu mere end foderhvede

Verden drukner i hvede, men ikke i foderbyg.

Af Jakob Kjærsgaard, markedsanalytiker, Gefion, www.kornbasen.dk

Det lykkedes hvedeprisen at komme styrket ud af februar, hvilket kan tilskrives flere forhold. Den russiske hvede – EUs store konkurrent på eksportmarkedet – er steget med 8 pct. siden nytår og har nu målt i dollar nået den højeste pris siden 2014, dels fordi rublen er steget, dels fordi transportsektoren er løbet ind i vinterbesværligheder. Vejrlig modgang i Sydamerika har reduceret forventninger til majsproduktionen, og endelig betyder en langvarig tørke, at vinterhveden i USA står elendigt.

Trods et tilbagefald i prisen ved månedsskiftet peger teknikken stadigvæk opad. Det er fortsat en kendsgerning, at mulighederne for at få et prisløft ikke har været bedre i de sidste 3 måneder! Selvom USDAs forsyningsrapport 8. marts skulle vise sig at være prisnegativ læsning, vil den kun sætte et kortvarigt aftryk på prisdannelsen, så længe vejret er modspiller på det syd- og nordamerikanske kontinent.

Foderbyg-markedet

Mens majs- og især hvedelagrene er store, forholder det sig anderledes med byglagrene. Globalt er lagrene på tre år faldet fra 18 pct. til 12 pct. af årsforbruget. Til sammenligning udgør de globale hvedelagre 35 pct. af årsforbruget. Selvom byg i mange tilfælde kan erstattes af hvede - ikke mindst i foderblandinger - er der også et selvstændigt marked for byg (ud over maltbyg), og her gør det stramme forsyningsbillede indtryk. Derfor koster foderbyg nu også mere end foderhvede.

På det fysiske franske marked er foderbyggen nu steget med 15 kr. siden nytår, mens vi i Danmark må nøjes med 10 kr., så vi har stadigvæk noget til gode. På det internationale marked er de store opkøbere Saudi Arabien og Kina, hvor ikke mindst sidstnævnte er i gang med en betydelig forbrugsudvikling.

Maltbyg-markedet

På det europæiske maltbygmarked går talen igen på Danmark. Øjensynlig har der være problemer med spireevnen i en stor sending maltbyg, og det har skabt nervøsitet for, om det er et generelt problem i Danmark i år. Det er givet, at den våde høst har stillet krav til nedtørringen, og desværre er der formentlig også nogen, som ikke tilstrækkeligt hurtigt og effektivt har fået tørret byggen ned. Det kan koste spireevne. Har man ikke begået denne fejl, er det ikke mit indtryk, at der er spiringsproblemer, og jeg har efterhånden set resultatet af mange maltbyganalyser.

Med en vigende maltbygpris og stigende foderbygpris falder maltbygpræmien på det totalt stillestående maltbygmarked. Aktuelt er den 3-5 kr. i det jyske og 8-10 kr. på øerne. Erfaringsvis skal præmien ned i ca. 5, før en stigende foderbygpris begynder at trække maltbygprisen med opad.

Desværre har jeg også talt med europæiske maltbygopkøbere, som taler om glyphosatfund i danske maltbygleverancer, ganske vist under grænseværdien på 20 ppm. Det ændrer ikke ved, at vi får et minus i karakterbogen, - køberne ønsker et »nul-indhold« i maltbyg. Det kan vi mene om, hvad vi vil, men det ændrer ikke på, at køberne har ret til at stille de krav, som de ønsker! Jeg tror ikke, at det kan understreges tilstrækkelig kraftigt, at det er meget afgørende for omsætningen af dansk maltbyg på det europæiske marked (= vores hovedmarked), at vi kan levere maltbyg helt uden glyphosat!

Afskallede kerne...??? Det er der ingen, der taler om!

Soja-markedet

Prisen på sojaskrå har kun kendt en retning siden begyndelsen af februar, nemlig opad. Prisstigningen på 15-20 pct. skyldes primært, at Argentina har haft den tørreste sommer i 38 år, og det har betydet en markant nedjustering af produktionsestimatet. I det store naboland, Brasilien, har vejret i vækstsæsonen været tæt på ideelt frem til den igangværende høstperiode. Nu driller heftige regnskyl ikke blot høsten i flere af de store sojastater, men også transportsektoren er ramt. Det er endnu for tidligt at tale om alvorlige problemer for den brasilianske avl, men det kan hurtigt komme, hvis regnen fortsætter.

Markedet er overkøbt nu, og derfor må en priskorrektion være tæt på. Når den kommer, bør den udnyttes af jer, der ikke fik afdækket sojaforbrug frem til efteråret, mens prisen var lav.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle