Foderstoffirmaerne leverer, hvad de skal

Indholdet af næringsstoffer svarer til deklarationen.

En god overensstemmelse mellem deklaration og analyser.

Det er resultatet af en kontrolrunde af mineralblandinger og færdigfoder, Videncenter for Svineproduktion har gennemført. Seks leverandører af færdigfoder og fire leverandører af mineralblandinger leverer, hvad de skal.

Baggrunden for kontrolrunden er, at den officielle kontrol fra Fødevarestyrelsen mere er overlagt til en egenkontrol, der fokuserer på fødevaresikkerhed frem for kontrol af næringsstoffer.

Analyserne af færdigfoder viser, at indholdet af foderenheder i alle tilfælde holder sig inden for de tilladte afvigelser fra deklarationen - latituder. Det samme gælder indholdet af lysin og methionin. Analyserne af fytase viser et indhold højere end det tilsatte, så der er naturligt fytase, der overlever pelleteringen.

De mineralske foderblandinger er analyseret for lysin, methionin, calcium, fosfor og fytase, og også her gælder, at det, firmaerne angiver som indholdsgarantier på labelen, overholdes i de udtagne prøver. Analysen af fytase viser et overindhold hos alle fire firmaer - fra 12,5 til 55,1 procent.

»Det er overraskende, men hermed kan det afvises, at der ikke skulle være fytase nok i mineralblandingerne,« siger projektleder Sønke Møller, VSP, der præsenterede undersøgelsen på fodringsseminaret.

Analysen af mineralske foderblandinger omfattede også blandinger fra Nutrimin og viser således, at den nye spiller på markedet kan producere blandinger af samme kvalitet, som de eksisterende firmaer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle