Fokus på køernes effektivitet

Af Anna-Sofie Kjærsgaard, Vestjysk Landboforening

Et rigtig godt nytårsforsæt er at holde fokus på køernes effektivitet og på restbeløbet pr. ko pr. dag. Kunsten er at få mest muligt mælk pr. kg tørstof, køerne optager. Et godt og praktisk værktøj til bedømmelse af, om pengene ligger i lorten eller mælketanken, er en køkkensigte og et målebæger - brug et bæger med en volumen på 0,5-0,7 l. Gødningen giver et præcist svar på, hvordan foderrationen er blevet fordøjet. Tjek derfor gødningen, og sammenhold den med produktionen og foderet. Når du har vasket gødningen fra mindst fem køer pr. gruppe, skal du i den vaskede gødning se efter:

1. Lange fibre (informerer om graden af drøvtygning og passagehastigheden)

2. Omfanget af ufordøjet foder - hele kerner (udnytter de kornet, helsæden m.m. - og gør kornvalseren sit arbejde godt nok?)

3. Usædvanlige tegn såsom slimafstøbninger (kan indikere sur vom)

4. Mængden af gødning, der er tilbage i sigten efter vask (hvis mere end halvdelen er tilbage, er fordøjelsen for ringe)

Gødningstjekket giver et godt billede af køernes foderudnyttelse og ikke mindst et udgangspunkt for, hvad der skal til for at øge den.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle