FoProtein fra mark til foder

Før man kaster sig ud i dyrkning af egne proteinfodermidler, er der en række strategiske overvejelser, man som landmand bør gøre sig.

Du skal overveje:

Har jeg interessen i eller evnen til at begynde at dyrke lidt ’svære’ afgrøder?

Kan jeg lagre tørre afgrøder?

Har jeg naboer, som jeg kan samarbejde med?

Dyrene bør som udgangspunkt bestemme, hvad der skal dyrkes. Altså, hvis der mangler f.eks, AAT eller fedtsyrer i foderplanen, bør man dyrke eller anskaffe sig afgrøder, som kan levere dette. Anskaffe betyder i denne sammenhæng fra naboplanteavler eller anden samarbejdspartner.

Ofte vil valsede raps, toastede lupiner eller afskallet havre være interesante afgrøder. Disse afgrøder varierer meget i deres kompleksitet ift. dyrkning, men en eller flere af dem vil som regel passe til de fleste ejendomme.

Havre har de fleste og er en dyrkningssikker afgrøde, som vil passe ind, hvor der er begrænset jordtilligende og ukrudtsproblemer. Skaldelen bør fjernes for at øge fordøjeligheden, men havres indhold af fedt adskiller sig fra de øvrige kornarter. Afskalningen vil som regel ligge i prislejet 25 kr. pr. hkg og en udbytteforventning på 45-55 hkg, dog med stor spedning.

Lupin kræver rene marker, men er mere udbyttestabil end hestebønner og har en højere proteinværdi. Lupiners vandingsbehov er mindre end hestebønner og ærter, men den bør vandes, hvis der mulighed for det. Lupin kan med fordel blandes med 40-50 kg vårhvede for at forbedre afmodningen samt det generelle udbytte. Lupiner findes i 2 typer. Forgrenet og uforgrenet. De forgrenede sætter flere bælge og har større udbyttepotentiale. Det større antal bælge øger dog risikoen for tvemodenhed. Toastning koster ofte omkring 30 kr. pr. hkg., og udbyttet ligger ofte mellem 25 og 35 hkg pr. ha.

Raps er for dem, som har jord nok og gode forfrugter. Rapsen kræver gødning og renholdelse i starten af væksten, men olie- og proteindholdet gør den meget værdifuld. Ofte skal man gerne kunne stille 120 kg udnyttet kvælstof til rådighed, og et radrenset dyrkningssystem er at foretrække. Både linje- og hybridsorter egner sig til opfodring, men ofte er linjesorter et udmærket valg. Udbytteforventning 20-30 hkg pr. ha.

Man behøver ikke nødvendigvis at dyrke afgrøderne selv. Samarbejde med naboer vil ofte kunne give gode synergier.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle