Forbruget stiger stejlt: Træ kommer i høj kurs

Efterspørgslen på træ bliver 3- eller 4-doblet de næste 30 år.

Træ hitter som byggemateriale. Både danske og udenlandske arkitekter bruger mere og mere træ i deres byggeprojekter.

Blandt andet er der i Japan planer om at bygge en 350 meter høj skyskraber i Tokyo, hvor 90 procent af materialerne er træ, og danske arkitekter har tegnet flere projekter med udstrakt brug af træ herunder et højhus på 34 etager.

Sammen med en stigende aktivitet i byggebranchen og øget brug af træ til energiformål, medfører det en stejlt stigende efterspørgsel på træ.

»WWF Global har i deres ’Living Forests Report’ beregnet, at den globale efterspørgsel på træ frem mod 2050 stiger til det 3- eller 4-dobbelte af det forbrug, vi har i dag«, siger professor Palle Madsen, Skovskolen.

Sammen med en række andre skoveksperter fortalte han forleden på Skovskolens skovkonference om det fremtidige forbrug af træ og den stigende efterspørgsel.

Produktionen kan øges

Palle Madsen mener, at verdens produktion af træ godt kan geares op, så den langt hen ad vejen kan mætte den stigende efterspørgsel. Men det kræver, at der sker en aktiv indsats på en række områder.

Han peger på, at et ændret valg af træarter kan øge tilvæksten med 25-50 procent, og at højproduktive bevoksningstyper og hjælpetræer kan øge væksten helt op til 100 procent eller mere i de 25 første år af en plantnings levetid. De muligheder kan tages i brug på dele af arealet.

Når det gælder den danske produktion er det ifølge lektor Niclas Scott Bentsen, Københavns Universitet, realistisk at fordoble træproduktion i dette århundrede.

Hvis man kun fokuserer på produktion af volumen, er et skift fra for eksempel dyrkning af eg og bøg til at dyrke hurtigere voksende arter en mulighed - især på steder, hvor eg og bøg ikke trives så godt.

»Rødgran er egentlig helt godt med, når det gælder tilvækst. Men en art som sitkagran har en tilvækst, der lige fra plantning og helt frem til 50 års alderen er større end rødgrans tilvækst. En anden mulighed er at dyrke grandis, der har en pæn tilvækst som ung, og som 45-årig og frem ligger helt i top med tilvæksten«, fortalte Niclas Scott Bentsen.

Produktionen i Danmark kan også øges ved at rejse mere skov. Men så skal det ske på en anden måde, end det er sket de senere år.

Fra 1990 og frem til 2012 er der rejst cirka 70.000 hektar ny skov i Danmark - 60.000 hektar uden tilskud og 10.000 hektar med tilskud.

»Men ser vi nærmere på de 60.000 hektar, er de næsten alle sammen Nordmannsgran kulturer, som blev anlagt til juletræer og klippegrønt og dermed ikke bidrager fuldt ud til at øge produktionen af træ«, sagde Niclas Scott Bentsen.

Faktaboks

Brug for mere træ

  • Frem mod 2050 stiger den globale efterspørgsel på træ ifølge WWF til tre eller fire gange det frobrug, vi har i dag
  • Kilde: WWF: ’Living Forests Report’

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle