Forbud mod bejdsemiddel kan blive dyrt i raps

Forbuddet mod at bejdse rapsfrøene med neonicotinoider har ført til kraftige angreb af kålfluens larver på mange rapsmarker i år.

Forbud mod at bejdse raps med de såkaldte neonicotinoider samt en stor forekomst af kålfluer har ført til, at der i år er mange vinterrapsmarker med kraftige angreb af kålfluens larver.

Karen Linddal Pedersen, planteavlskonsulent hos Centrovice, forventer da også, at vi i fremtiden vil se flere angreb af kålfluens larver, hvis det ikke bliver tilladt at bejdse med neonicotinoider igen. Og det kan blive dyrt for landbruget, da larverne ikke kan bekæmpes kemisk.

»I de seneste tre-fire år har vi set flere angreb af kålfluens larver. Angrebene har ikke været så alvorlige, da rapsfrøene har været bejdset med neonicotinoider. Men det er ikke tilladt længere. Derfor må vi forvente kraftigere angreb i fremtiden,« siger Karen Linddal Pedersen.

Hun tilføjer, at angrebene i år er værst i tidligt såede marker, og at angrebene flere steder er så kraftige, at de hårdest angrebne rapsplanter vil gå ud i løbet af efteråret.

Risiko for tab

»I flere af de angrebne marker kan vi se rapsplanter, der får violette blade, og som, hvis man hiver dem op, viser sig at være så hårdt angrebet, at pæleroden er gnavet helt væk. Det vil naturligvis medføre et udbyttetab,« siger Karen Linddal Petersen.

Hun tilføjer, at tabet vil være størst under tørre forhold. For selvom rapsplanten sætter siderødder, så vil planterne under tørre forhold have svært ved at holde planten velforsynet med vand og næringsstoffer. Hvor store udbyttetab der bliver tale om, tør hun dog ikke gætte på. Men i Tyskland regner man med et udbyttetab på 20 procent, når over 50 procent af rodoverfladen er angrebet, og vejrforholdene ikke tillader rapsplanterne at kompensere for angrebene ved at danne nye siderødder.

Karen Linddal Pedersen trøster sig dog med, at erfaringerne fra tidligere år har vist, at en rapsmark med 10-15 sunde planter pr. kvadratmeter kan give gode udbytter.

Bedre varsling

»I 2009 så vi også kraftige angreb. Men modsat i år var angrebene den gang værst i sent såede marker,« fortæller Karen Linddal Pedersen.

Hvis det ikke bliver tilladt at bejdse rapsfrøene med neonicotinoider i fremtiden, mener hun, at man bør skele til gartneribranchen, som varsler for kålfluer. Varslingen forudsiger tidspunktet for æglægning baseret på en graddags-model. Dermed vil man eventuelt kunne tilpasse såningen af rapsen, så risikoen for angreb minimeres. Det er dog langt fra en garanti for, at rapsen ikke angribes. Derfor håber Karen Linddal Pedersen, at det igen bliver tilladt at bejdse rapsfrø med neonicotinoider.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle