Foreningsliv

Agri Nord

I værk og i vækst - fra idé til virkelighed. Er du selvstændig erhvervsdrivende, eller overvejer du at starte for dig selv, så mød op og få inspiration til din virksomhed.

Torsdag 29. marts kl. 19-22, Agri Nord, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV.

Mødet fokuserer på etablering af virksomhed, og hvor mange vigtige overvejelser i opstartsfasen der skal gøres, hvor nogle måske glemmes.

Se hele programmet på www.agrinord.dk.

Gratis deltagelse. Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning senest tirsdag 27. marts kl. 12 til Agri Nord på tlf. 96 34 51 00 eller via mail til bds@agrinord.dk.

 

Generationsskifte og etablering

LandboThy

LandboThy og LandboThy Mæglerne holder informationsmøde specielt henvendt til førstegangsetablerede.

Formålet er at give en grundig indsigt i de forskellige aspekter ved køb af ejendom og etablering af egen landbrugsvirksomhed. Se www.landbothy.dk.

 

LandboNord

Et jævnt flow af mange kvalitetsgrise ud af farestalden er det vigtigste i soholdet.

Mangler der grise, kan der med fordel ofte kigges på pattegrisedødeligheden i besætningen. En procentenhed færre døde pattegrise inden fravænning betyder årligt ca. 70.000 kr. ekstra direkte på bundlinjen i en sobesætning med 1.000 årssøer og salg af fravænningsgrise. Flere grise ud af farestalden kan også nås gennem flere søer gennem farestalden eller flere levendefødte pr. kuld, men hvorfor ikke bare holde liv i flere af de grise, der allerede er født? Det gavner både din bundlinje og medarbejdernes arbejdsmotivation.

LandboNord SvineRådgivning hjælper dig med at få flere fravænnede grise ud af farestalden. Ring på 96 24 18 81 og hør om mulighederne i din besætning.

Ordinær generalforsamling

Nordjysk Familielandbrug

Tirsdag 20. marts kl. 19.30 holder Nordjysk Familielandbrug sin 9. ordinære generalforsamling.

Denne foregår i år i Nørhalne Forsamlingshus, Bygaden 25, Nørhalne.

Vi begynder aftenen med spisning og hyggeligt samvær kl. 18.30. Efter spisningen afvikles generalforsamlingen med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. Vi håber rigtig mange har mulighed for at deltage, så mød op - tag naboen med til en god og fornøjelig aften med gode venner, naboer og kolleger.

Tilmelding til spisning omgående til kontoret på tlf. 70 13 28 00.

Vendsyssel Familielandbrug

Vendsyssel Familiebrug

Vendsyssel Familielandbrug holder ordinær generalforsamling tirsdag 27. marts kl. 19.30 på Familielandbrugets kontor, Ålborgvej 92, 9800 Hjørring.

Dagsorden ifølge vedtægter. Bemærk vedtægtsændringer.

Foreningen er vært ved et traktement, så derfor er tilmelding nødvendig senest fredag 23. marts på tlf. 98 93 31 83, margitmc@mail.dk eller Familielandbrugets kontor på tlf. 98 92 28 00.

Generalforsamling

Familielandbruget MIDT-Jylland

Generalforsamling i Familielandbruget MIDT-Jylland holdes tirsdag 20. marts kl. 19.30 på Asmildkloster landbrugsskole, Asmildklostervej, Viborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Spisning begynder kl. 18.45. Af hensyn til spisning er der tilmelding senest 18. marts til sekretær Karen Dalsgaard på tlf. 87 28 25 54, 22 33 57 42 eller på mail kad@lmo.

Foredrag og generalforsamling

Holstebro-Struer Landboforenings seniorklub

Torsdag 22. marts kl. 13.30.

Foredrag og generalforsamling på Borbjerg Mølle. Esther Jensen, Borbjerg Mølle, vil fortælle om nogle af sine motorcykelture rundt i verden. Efter kaffen er der generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægter.

Foredrag

Ikast-Bordingegnens Seniorklub

Onsdag 21. marts kl. 9.30 i Ikast Svømmecenter

"Blandt originaler og andet godtfolk". Foredrag ved forhenværende journalist Per Hansen fra TV MidtVest, der fortæller om gode gamle positive originaler ¿ mennesker der tør være anderledes og skille sig ud fra mængden. Der bliver vist filmklip, mens Per fortæller om deres liv og mødet med disse mennesker. Ingen tilmelding. Pris: 50 kr. pr. person.

Påskedekorationer

Østjydsk Familielandbrug

Østjydsk Familieudvalg arrangerer: Inspiration til påskedekorationer v/Susanne Jacobsen, Malling.

Tirsdag 27. marts kl. 19.00. Sted: Ry Sognehus. Tilmelding senest 23. marts på tlf. 86 94 89 86, 75 75 62 65 eller 86 29 93 06.

Ordinær generalforsamling

Vestjysk Landboforening

Vestjysk Landboforening holder ordinær generalforsamling torsdag 22. marts kl. 19 i Højmark Forsamlingshus.

Se dagsorden på www.vjl.dk/Aktiviteter/Kalender.

På valg er gdr. Bent Madsen, Brejning, og gdr. Kjeld Pedersen, Holmsland.

Kulturelt arrangement for alle

Vestjysk Landboforening

Invitation til Jeppe Aakjær-causeri og Nordisk Gæstebud.

Fredag 23. marts kl. 19-22 på Vestjysk Landboforening, Herningvej 3, Ringkøbing.

Se aftenens program på www.vjl.dk/Aktiviteter/Kalender. Arrangementet er åbent for alle interesserede. Pris inkl. kaffe: 150 kr.

Arrangører: Foreningen Nordens lokalafdelinger i Ringkøbing-Skjern Kommune, Nicheudvalget i Vestjysk Landboforening, Folkeuniversitetet, Kulturelt samråd. Ringkøbing-Skjern Kommune støtter arrangementet.

Tilmelding senest 20. marts til Vestjysk Landboforening på tlf. 96 8012 00 eller gbh@vjl.dk eller til Foreningen Norden på tlf. 97 35 04 14 eller spsn@mail.dk.

Årsmøde Fyns Familieudvalg

Fyns Familielandbrug

Fyns Familielandbrugs Familieudvalg holder årsmøde 21. marts kl. 18. Mødet holdes i år sammen med den ordinære generalforsamling i Fyns Familielandbrug på Landbogården, Rugårdsvej 197, 5210 Odense NV.

Af hensyn til den praktiske planlægning er tilmelding nødvendig senest 16. marts til sekretariatet på tlf. 73 74 21 46 eller mail tha@lrs.dk.

Sydsjællands Familielandbrug

Sjællandske Familielandbrug

Sydsjællands Familielandbrug holder ordinær generalforsamling torsdag 22. marts kl. 19 i Tappernøje Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle