Foreningsrådgivning ser positivt på firmakonsulenter - og der er masser af dem

I omegnen af 300 firmakonsulenter rådgiver landmænd side om side med uvildige foreningskonsulenter.

Der er nye toner inden for rådgivningen, hvor landbrugets organisationer i stigende grad anser firmakonsulenter som stuerene og ligefrem nødvendige for at optimere produktionen.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, meldte da også klart ud i LandbrugsAvisen i sidste uge.

»Afsætningen bliver mere forbruger- og kundedrevet, og det er virksomhederne, der møder kunderne. Derfor skal landbruget have en mere åben og frimodig adgang til firmarådgivning,« sagde han.

OK fra de uvildige

Den nye melding bliver modtaget positivt, ikke bare fra virksomhederne, men også fra Seges og de lokale landbrugsforeningers rådgivning.

Ivar Ravn, direktør Seges Planteproduktion, mener at den primære samarbejdspartner bør være den lokale rådgiver, men mener også at samarbejde med firmaer er uomgængeligt, fordi de har et godt produktkendskab. Seges samarbejder med dem om både forsøg og udviklingsprojekter. Samtidig noterer han, at firmaerne får produkter afprøvet i Seges Landsforsøg og læner sig op ad disse uvildige forsøg.

»Det er danske landmænd så vant til, at de forventer, og landsforsøg har været stærkt medvirkende til, at vi klarer os med lavere dosering end andre lande,« siger han.

Klaus Andersen, der er formand for DLBR’s 32 medlemmer, og direktør for Landbosyd mener, det er godt, at der er en ny dagsorden, og at der ikke er nogen hellige køer, så alt er i spil, når det gælder rådgivning.

»Vi er nødt til at tænke i nye løsninger og samarbejdsrelationer,« siger han som direktør for Landbosyd, da DLBR ikke har drøftet det endnu.

Han peger på, at mange virksomheder jo er andelsselskaber, og at hvis deres rådgivning ikke duer for landmanden, stopper det automatisk.

»Vi skal se om et samarbejde med firmakonsulenter kan få 1+1 til at give 3. At sige hold jer væk med korslagte arme i 2016, det går simpelthen ikke,« siger han.

Samtidig understreger han, at firmakonsulenter ikke er et nyt fænomen.

En optælling, LandbrugsAvisen har lavet på baggrund af tal fra Seges og virksomhederne viser, at der er cirka 300 firmakonsulenter, der rådgiver landmænd om produktion. Inden for frø, kartofler og roer, står de endda for en stor andel af rådgivningen i marken. På kvægfodring går vurderingen på, at der er lige så mange firmakonsulenter som foreningsrådgivere.

Firmaer også uvildige

Omvendt mener firmaerne, at deres rådgivning også er uvildig.

DLG peger for eksempel på at deres fagkonsulenter, der rådgiver gratis, ikke har noget salgsansvar eller salgsbudget.

Firmaer som KMC, Nordic Sugar, DLF og Danish Crown peger alle på, at rådgivningen handler om at optimere både udbytte og kvalitet for at sikre avlerne bedst mulig økonomi.

Christian Feder, agricultural manager hos KMC, kalder det en win-win situation, får kartoffelmelsfabrikkerne arbejder for højere stivelsesprocenter.

»Det gavner afregningen for avlerne, og samtidig kan fabrikkerne spare penge, fordi de skal håndtere færre ton,« siger han.

Hos Nordic Sugar mener Claus Nørgaard, at der mangler rådgivningstilbud.

»Vores oplevelse er at især på området maskiner, jordbearbejdning og afgrødeetablering er der ikke adgang til tilstrækkelig rådgivning og eller viden hvis ikke vi selv er på banen,« siger han.

Niels Bjerre, Bayer Crop Science, peger på, at det er vigtigt for dem at have kontakt til slutbrugeren for at kunne udvikle nye og relevante løsninger for landbruget. Som firmakonsulent er man ikke som sådan uvildig, men tilhørsforholdet til virksomheden er tydelig, påpeger han. Bayers konsulenter bruger i øvrigt langt mere tid på rådgivningstjenesten end på landmænd.

Læs om firmakonsulenterne på landbrugsavisen.dk fredag

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle