Formænd rykker tættere på L&F

Landbrug & Fødevarer har lyttet til græsrødderne og øger antallet af landsformandsmøder. Todages landsformandsmøde i maj bliver startskuddet.

Formændene for de lokale landbo- og familielandbrugsforeninger har ét stort fælles ønske til deres organisation: De vil gerne tættere på organisationen og det politiske arbejde.

Dét budskab står bøjet i neon efter de mange køkkenbords- og medlemsmøder, som Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, har turneret rundt til i sit første halve år som organisationens formand.

Det tager han og organisationen nu konsekvensen af: Fremover øges antallet af landsformandsmøder, mens Primærbestyrelsen til gengæld samles lidt færre gange over året.

»Jeg har konstateret, at vi har nogle meget engagerede formænd derude, som utroligt gerne vil have indblik i, hvad der foregår i Landbrug & Fødevarer. De vil tættere på, have indflydelse. Samtidig står det helt klart, at Landbrug & Fødevarers livline til landmændene går gennem de lokale foreninger. Det er helt afgørende for os, at vi har formænd, der føler, deres arbejde er umagen værd og at de får en opbakning, de kan bruge i hverdagen,« siger Martin Merrild.

Todages møde i maj

Et første konkret udtryk for de justerede mødeplaner bliver et todages landsformandsmøde 7. og 8. maj.

Sørup Herregård ved Ringsted på Midtsjælland bliver rammen om mødet, hvor formænd fra hele landet får lejlighed til at drøfte højaktuelle emner fra den politiske dagsorden - såsom vandplaner, Natur- og Landbrugskommissionens rapport, den finansielle situation, m.m.

»Med en overnatning får vi mere tid til at gå i dybden med debatten om emnerne,« siger Martin Merrild.

Han forestiler sig desuden, at det kan være relevant at lægge et ekstra landsformandsmøde ind op til de årlige generalforsamlinger, så der i alt afvikles omkring fem møder om året, alt efter om der er behov for det.

Primærbestyrelse beslutter

Martin Merrild understreger, at uanset antallet af landsformandsmøder vil beslutningskompetencen fortsat ligge i Primærbestyrelsen.

»Primærbestyrelsen er meget opmærksom på, at dens rolle ikke må udvandes. Det er jeg helt enig i. Derfor skal vi også fortsat have en rimelig høj mødefrekevens.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle