Formand for Vildtforvalt- ningsrådet forsætter

Jan Eriksen er genudpeget som formand for Vildtforvaltningsrådet, der består af repræsentanter fra Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Skovforeningen.

»Jeg vil gerne takke Jan Eriksen for det store arbejde, han allerede har udført i Vildtforvaltningsrådet. Det er uden tvivl et råd, hvor bølgerne af og til går temmelig højt, og Jan er god til at mægle og få parterne til at finde fælles standpunkter. Derfor er jeg helt tryg ved, at Jan Eriksen tager en periode mere«, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

De øvrige medlemmer i Vildtforvaltningsrådet er Ella Maria Bisschop-Larsen (Danmarks Naturfredningsforening), Claus Lind Christensen (Danmarks Jægerforbund), Niels Iuel Reventlow (Skovforeningen), Flemming Torp (Friluftsrådet), Birgitte Heje Larsen (Dyrenes Beskyttelse), Egon Østergaard (Dansk Ornitologisk Forening), Henrik Bertelsen (Landbrug & Fødevarer) og Frederik Lüttichau (Landbrug & Fødevarer). Alle er gengangere i rådet på nær det sidste medlem, der erstatter Lars Hvidtfeldt i rådet.

Medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet er udpeget for fire år ad gangen, og rådet afholder møder cirka fire gange om året.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle