Formandsskifte i Fyns familielandbrug

2. september afholdt Fyns Familielandbrug generalforsamling.

Det blev med et forventet formandsskifte, hvor den tidligere næstformand Merete Hjort Pedersen overtager formandsposten fra Ib W. Jensen.

»Nye kræfter kan forstås på flere måder«, udtaler Merete og fortsætter:

»For det første er jeg jo kvinde, og for det andet repræsenterer jeg en anden form for tænkning. Det er min plan at bruge det bedste fra begge verdener som formand for Fyns Familielandbrug«.

Den afgående formand takker af efter 18 år og giver trygt stafetten videre:

»Jeg har været glad for arbejdet, men nu er det tiden, at der kommer en ny til«, sagde Ib W. Jensen.

»Man skal jo også huske at gå, inden man bliver smidt ud«, bemærkede han med et grin.

Følgende er uddrag fra formandens beretning:

Vandløb

»Klimaet har i den grad ændret sig til noget, der hedder regn i månedsvis – eller tørke i månedsvis. De store klimaudsving må vi nok til at vænne os til. For en tid siden var vi ca. 400 til stormøde i Brædstrup omkring problemerne med vandløbene, der mange steder ikke bliver renset op efter regulativerne. Men om de så bare gjorde det, er det jo stadigvæk langtfra nok.

Vi bliver nødt til at få en plan for klimatilpasning af vores vandløb, for vandløbene er ikke længere store nok til at tage alt vandet. Alene befæstede arealer som veje, pladser og hustage er mere end fordoblet over de sidste 100 år, samtidig med at nedbøren er mere end 100 mm større på årsbasis.

Man kan snildt både sikre god vandledningsevne og natur på en gang i vandløbene«, sagde formanden og fortsatte:

»Efter min mening burde man, når man nu fylder en halv milliard ud i vandløbene igen, have kombineret det med, at man klimatilpassede vandløbene, så de kunne aflede alt det mere vand, der er kommet med årene og især i vinterhalvåret.

En anden ting, man helt glemmer i vores klimadebat, er, at oversvømmet landbrugsjord også giver metan og lattergasudslip. Lattergas er en ca. 290 gange stærkere klimagas end CO2«, sagde han.

Spildevand

»Det kan være lidt svært med den nidkærhed. Mange landmænd føler sig reguleret, når nu kommunerne uden problemer har tilladelser til helt legalt at have mange tusinde regnvandsbetingede overløb af kloakspildevand, der ud over regulært – undskyld udtrykket – lort også indeholder alle mulige kemikalier fra vask, rens, medicin, eller hvad man hælder i kloak eller toilet.

Regnet ud på årsbasis har myndighederne nok ret i, at det ikke er så slemt, når det blandes op i havet. Vi skal så bare huske på, at det ikke er en lille klat hver dag, men et ordentligt læs en gang i mellem. Det svarer lidt til, at jeg nemt kan tåle en snaps hver dag, men hvis jeg lige på en gang skulle drikke fem flasker, så kunne det jo godt være, at jeg blev forgiftet«, lød det fra formanden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle