Forslag om omfordeling af støtte ses af mange som symbolpolitik

Støttelofter og målrettet støtte til de små og mellemstore landbrug er på EUs landbrugspolitiske dagsorden. Langtfra for første gang.

EUs landbrugskommissær Phil Hogan er optaget af at få en mere ’rimelig fordeling’ af landbrugsstøtten.

Det indebærer i hans øjne en grænse for, hvor meget landbrugsstøtte de største landbrug kan få udbetalt, og en mere målrettet støtte til små og mellemstore landmænd, der lever af deres landbrug.

Fire forslag

De fire muligheder, som landbrugskommissæren i sit udkast til ny landbrugspolitik mener bør ’undersøges nærmere’ for at opnå en ’mere fair’ og målrettet fordeling af den direkte landbrugsstøtte, er:

1. Obligatoriske støttelofter.

2. Trinvist faldende hektarpræmier, hvor der udbetales mindre til de sidste hektar (degressive udbetalinger).

3. Mere brug af målrettet støtte til bl.a. små og mellemstore landbrug.

4. Målrettet støtte til ’ægte landmænd’.

»Symbolpolitik«

Det er dog langtfra første gang, en omfordeling af landbrugsstøtten bliver sat på dagsordenen af EU-Kommissionen, siger Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer.

»Man skal nok ikke overfortolke det. Hvis man ser tilbage, er tanken om en anden balance i landbrugsstøtten et forslag, som i forskellige udgaver er kommet hver eneste gang, der fremsættes forslag til ny landbrugspolitik. Reelt er forslagene en fortsættelse af den eksisterende politik«, siger han.

»Mange ser det som symbolpolitik, fordi det budgetmæssigt ikke betyder ret meget, og fordi et loft i vid udstrækning bare vil betyde, at de berørte forsøger at opdele bedrifterne«.

I de første reaktioner på Phil Hogans udspil til ny landbrugspolitik har en række lande med mange større bedrifter allerede taget skarpt afstand fra tanken om støttelofter.

Copa har også lagt luft til tanker om obligatorisk omfordeling af landbrugsstøtten.

Det samme har den danske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

L&F delte

I Landbrug & Fødevarer er meningerne delte.

Flertallet med Sektionen for Større Jordbrug i spidsen er imod omfordeling, mens Familielandbrugssektionen længe har efterlyst, at de første hektar får toppet de første hektar op med nogle ekstra kroner.

Faktaboks

De målretter støtten

  • Otte EU-lande lande gør allerede i dag brug af muligheden for at omfordele, så de første hektar får en højere støtte.
  • Det sker i Tyskland, Frankrig, Polen, Litauen, Rumænien, Kroatien, Bulgarien og dele af Belgien.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle