Forsuring af gyllen efter separation

PCK Consulting på vej med enkel og simpel forsuringsteknik, der kræver mindre syre.

Et nyt anlæg til forsuring af gylle er på vej fra PCK Consulting i Ørum i Nordjylland. Et anlæg, der primært tager sigte på at forsure gyllen, når den er behandlet i et separationsanlæg og på vej til lagertanken.

PCK Consulting medvirkede til udviklingen af gylleseparationsanlægget, der nu markedsføres af Staring Maskinfabrik, Brønderslev.

"I forsuringsanlægget, som vi snart præsenterer, forsurer vi rejektvandet (den tynde del af den separerede gylle) efter Starings separationsanlæg. Det er en simpel proces, der ikke kræver megen teknik og som kræver langt mindre syre for at nedbringe pH end de forsuringsanlæg, vi kender i dag, siger producenten, Poul Knudsen, PCK Consulting.

"Der er ingen tvivl om, at forsuringsanlæg vil spille en stor rolle i fremtidens landbrug. Jeg har fulgt forsuringsanlæggene siden Staring Maskinfabrik i sin tid udviklede NH4+-anlægget, og det er et godt anlæg, der er opbygget på avanceret teknologi," siger Poul Knudsen.

Men han påpeger, at når man forsurer ikke-separeret gylle, anvendes en meget stor del af syren til at omdanne det organiske materiale til uorganisk kvælstof. I anlægget fra PCK Consulting er det væskedelen fra separationsanlægget - også kaldet rejektvandet - der forsures, og der kan benyttes forskellige typer af syre. Det betyder, at der vil blive set på den enkelte bedrifts behov for svovl med videre.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle