Fortsat nej tak til gylle

Ulemper og risici ved tilførsel af gylle er for store, vurderer brødrene Michael og Johan Levy.

"Vi kunne nemt få gylle, for der er mange svin i området. Men det er ikke inde i overvejelserne."

Sådan lyder det klare svar fra Michael Levy på spørgsmålet om, hvorvidt han og broderen Johan Levy overvejer at lade gratis gylle afløse en del af den dyre handelsgødning på Kalsbøls godt 500 hektar, som drives med korn til fremavl, raps, græsfrø og ærter.

Kalsbøl modtog i otte år cirka 5.000 ton slagtesvinegylle om året, men det sluttede for flere år siden, og brødrene har ingen planer om at modtage gylle igen.

Strukturskader

"Vi ved naturligvis, at især fosfor og kali men også kvælstof er blevet meget dyre, og vi er ikke i tvivl om, at næringsstofferne i gylle er lige så gode som i handelsgødning," siger Michael Levy.

"Men dels er fosforindholdet i gylle faldet meget i de seneste år, fordi svinene fodres på en mere effektiv måde, hvad angår omsætningen af fosfor. Og dels - som den vigtigste ting - er vi meget skeptiske over for den tunge transport med gyllevogne på markerne."

Betydningen af strukturskader er der fortsat ikke stor nok viden om, mener Michael Levy.

"Der bliver jo kørt med langt større akseltryk end anbefalet. I nogle år får man måske gyllen ud, mens forholdene er i orden, men både effekten af gyllen og skaderne på jorden kan variere meget fra år til år, og det er svært at beregne den endelige virkning."

Gylle til vårbyg duer ikke

Michael Levy nævner frøgræs og maltbyg som afgrøder, hvor det er vigtigt at gødske præcist. Hvis kvælstofeffekten i frøgræs er for lav, kan det betyde, at græsset ikke går i leje som planlagt, og at græsset dermed taber frøet før høst. I vårbyg betyder kravet til proteinniveau samt høj sortering, at gødningseffekten skal ramme i plet. Tabet ved at få byggen afregnet til foder kan være 20-30 kr. pr. hkg.

"Gylle til vårbyg er bandlyst på vores jord. Jorden her er ofte svær at pløje om foråret, og hvis vi spreder gylle før pløjning, får byggen for sent fat i kvælstoffet. I vårbyg handler det om at få afgrøden hurtigt i gang, og det får vi ikke på den måde," lyder erfaringen.

"Men gylle nedpløjet før vinterraps er en skidt løsning, fordi rapsen ofte når for sent ned til gyllen."

Jordprøverne på Kalsbøl fra efteråret viste, at kaliindholdet er i orden, men fosfor vil der være behov for at tilføre. Brødrene Levy overvejer, om en form for biomasse kan være et alternativ til både gylle og den dyre handelsgødning.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle