Frødatabase flyttet for 1,1 mio. kr.

Der ligger mange kræfter bag de mærkesedler, som garanterer landmanden den rigtige sort, mængde og kvalitet.

Da TystofteFonden i oktober sidste år fik at vide, at de fremover skulle overtage certificeringen af markfrø og sædekorn fra staten, fik de travlt. Ingen fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ville flytte til Skælskør, og nye folk skulle ansættes. Samtidig skulle de flytte en teknisk kompliceret database med bl.a. seks servere, der kommunikerede med en lang række databaser inden for staten, fra København til Skælskør.

Databasen har en historik med forskellige programmører, forskellig ledelse, forskellig økonomisk situation og utallige knopskydninger.

Overførslen skete med stort fokus på datasikkerhed, forklarer Gerhard Deneken, direktør for TystofteFonden, som nu har overtaget ansvaret.

»Det har været en meget spændende proces, hvor vi skulle flytte den, uden at de, der skal bruge mærkesedler, kom til at mangle dem en eneste dag,« siger han.

Selv om styrelsen gav et godt medspil, blev det alligevel en dyr proces. Bl.a. fordi der skulle opdateres styresystemer, udvikles rapporter og ske andre optimeringer samt testkøres, så alt gik glat.

»På sigt forventer jeg, at vi vil kunne klare certificeringen billigere, fordi vi bl.a ikke skal betale overhead til nogen. Og nu, hvor vi er kommet ud af staten, har vi meget større frihed. Det er ikke blevet dyrere for frøfirmaerne, men vi har kunnet investere i nyt og bedre grej og manøvrere meget friere, så vi kan gøre et bedre stykke arbejde,« siger Gerhard Deneken.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle